Dnes je neděle 20. května 2018. Svátek má Zbyšek. Hlavní prázdniny budou za 42 dní.
Výuka Projekty Dokumenty Školní rok Naše škola Výročí 90 let

Bezpečná škola

Poskytovatel dotace - MŠMT - Oblast protidrogové politiky, tento projekt nebyl nepodpořen. Celkový rozpočet na projekt: 80.000 Kč. Vypracoval metodik prevence rizikového chování. Popis projektu: Škola jako instituce zodpovídá za bezpečné prostředí výchovně vzdělávacího procesu a za dohled nad žáky během něj. Činnost projektu se orientuje na práci s dětmi a působení na dospívající v oblasti prevence sociálně patologických jevů a prevence úrazů. Během realizace projektu se uskuteční ucelený cyklus přednášek a besed pro žáky 1. a 2. stupně naší školy, projektové dny, kde se děti prostřednictvím her dozvídají, co jsou to úrazy, učí se rozeznat nebezpečí a šikanu, správně na ně reagovat a zvládnout nebezpečné situace. Součástí seminářů a školení pedagogů na témata prevence šikany a úrazů je i výměna zkušeností s tím, jak aktivně pracovat s dětmi v oblastech prevence. Pedagogové společně s policií, záchranáři a dalšími subjekty budou se podílet na tvorbě cesty, jak nejlépe zajistit bezpečné prostředí pro děti, jak účinně snížit výskyt šikany na škole. Během projektu bude navázána spolupráce s Bezpečnou komunitou a Bezpečnou školou v Kroměříži.

Popis jednotlivých částí projektu

Vzdělávání pedagogických pracovníků - prevence šikany, úrazů, první pomoc - vzdělávací modul Výchova k bezpečí, pedagogové po školení získají metodiku pro práci s žáky a pracovní sešity pro žáky. Realizace témat prevence a šikany ve vyučovacího procesu - práce s metodickými materiály a vzdělávacími moduly Výchova k bezpečí ve třídách. Dílčí projekty a projektové dny žáků a pedagogů - zaměření na rozvoj samostatného iniciativního přístupu žáků při vyhledávání, zpracovávání a prezentace informací - např. Den bez úrazů, Jak si nenechat ublížit, nácviky poskytnutí první pomoci - První pomoc s Ambumanem, Prevence úrazů v přírodě - spolupráce s Jaspis, o. s. Kroměříž, děti ve výtvarné soutěži na zadané téma vytvoří Školní kalendář, cyklus besed a přednášek pro žáky na témata - Vlastní bezpečnost (doma, venku), besedy s Policií ČR - zvyšování právního vědomí, trestné činy dětí a na dětech, trestní zodpovědnost, šikana. Témata besed budou prováděna také ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Zlín a Českým červeným křížem. Cílem projektu je pomoci pedagogům v začleňování prevence úrazů a šikany do výuky a výchovy dětí ukázat cestu, jak účinně snížit výskyt šikany a úrazy na škole. V některých případech šikanování se jedná o formu verbální, psychickou, později se otravování života stupňuje a zdokonaluje, nastupuje fyzické násilí. Úraz dítěte vždy znamená, že dospělý neudělal vše, co mohl, pro bezpečnost prostředí, v němž se dítě pohybuje, nebo že dítě nevědělo, jak se chovat bezpečně.

ZŠ Morkovice | 2017-2018