Dnes je neděle 20. května 2018. Svátek má Zbyšek. Hlavní prázdniny budou za 42 dní.
Výuka Projekty Dokumenty Školní rok Naše škola Výročí 90 let

Škola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků

Škola je zapojená do projektu Škola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků, reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000210 spolufinancovaného Evropskou unií.

Cílem projektu je zvyšování otevřenosti škol v oblasti inkluze. Projekt zlepšuje vzdělávací praxi formou zvyšování kompetencí škol a školských institucí v oblasti inkluzivního vzdělávání v rámci akce KLIMA. Projekt realizuje metodickou podporu pedagogických pracovníků při práci s heterogenní skupinou a navyšování odborných kapacit pro práci s žáky s potřebou podpůrných opatření a s marginalizovanými skupinami. Primárním nástrojem jsou:

  1. pilotní ověřování pozice koordinátora inkluze,
  2. zřízení funkce školního asistenta (ve spolupráci s Člověkem v Tísni) a školního psychologa.
Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni zajišťuje coby partner projektu metodické vedení školních asistentů (KA 05) na 15ti spolupracujících školách a vzdělávací akce pro rodiče a širší veřejnost na téma inkluzivní vzdělávání (KA 06).

Vliv rodiny na školní úspěšnost dítěte - setkání rodičů a odborníků č. 1

Při příležitosti dne otevřených dveří měli rodiče možnost zúčastnit se besedy s odborníkem. Diskutovalo se na téma přípravy dětí do školy, vypracovávání domácích úkolů, postupů při domácí přípravě na výuku jazyků apod.

Vliv rodiny na školní úspěšnost žáka - setkání rodičů a odborníků č. 2

V září 2017 proběhlo setkání rodičů a odborných pracovníků. Diskutovali jsme o problémech, se kterými se rodiny setkávají v běžném životě, a které znesnadňují jejich dětem přístup ke vzdělávání. Rodičům se dostalo praktických rad. Proběhla diskuse s vedením školy.

Vliv rodiny na školní úspěšnost žáka - setkání rodičů a odborníků č. 3

V listopadu 2017 proběhlo další setkání rodičů a terénních lektorek z brněnského IQ Roma servisu. Tentokrát jsme se zaměřili na praktickou ukázku přípravy rodičů a dětí do školy, chystání pomůcek, kontrolu aktovek, nutnost návyku pravidelného vypracovávání domácích úloh i podporu žáků ze strany rodiny. Prostor byl též pro diskusi, kdy na nejasnosti a prosby rodičů odpovídaly nejen lektorky, ale též školní asistentka a paní ředitelka.Škola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žákůŠkola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žákůŠkola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žákůŠkola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žákůŠkola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žákůŠkola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žákůŠkola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žákůŠkola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žákůŠkola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků
ZŠ Morkovice | 2017-2018