Dnes je pátek 23. února 2018. Svátek má Svatopluk. Jsou jarní prázdniny
Výuka Projekty Dokumenty Školní rok Naše škola Výročí 90 let

Školní družina

Školní družina

Školní družina

Školní družina sídlí v jednom z pavilonů budovy základní školy, je tedy v bezprostřední blízkosti veškerého školního dění.

Ve školní družině se děti ráno a odpoledne věnují společným hrám a zábavě. Za pěkného počasí se mohou vydovádět na družinovém hřišti.

Provozní doba školní družiny je ráno od 6:15 do 7:35 hodin a odpoledne od 11:30 do 16:00 hodin. Docházka zapsaných žáků je povinná, nepřítomnost musí být rodiči písemně omluvena.

Měsíční poplatek za využití školní družiny: 85,- Kč. Informace k úhradě poplatku:

Platby za školní družinu poukazujte pouze bezhotovostně na účet školy: 1483438369/0800.
Do zprávy pro příjemce napište: jméno žáka, třída, školní družina
Platba se bude provádět ve třech etapách:

září – prosinec částka 340,- Kč do konce listopadu
leden – březen částka 255,- Kč do konce února
duben – červen částka 255,- Kč do konce květnaAkce školní družiny 2016-2017

Akce školní družiny z předcházejících školních let najdete v brožurkách se školními akcemi v našem malém archivu školních akcí.

Kritéria pro přijetí žáka do školní družiny

  • uchazeč je žákem ZŠ Morkovice
  • věk uchazeče (přednost mají mladší žáci)
  • zákonní zástupci splnili všechny podmínky přijetí (formální náležitosti jako jsou přihláška, informace o času vyzvedávání žáků, informace o osobě zmocněné žáka vyzvednout, seznámení se s vnitřním řádem družiny, apod.)
  • maximální počet žáků školní družiny zapsaný ve školském rejstříku (školní družina přijímá maximálně do počtu 100 žáků)
Ve školním roce 2016/2017 byli do školní družiny přijati všichni přihlášení žáci
ZŠ Morkovice | 2017-2018