Dnes je středa 18. července 2018. Svátek má Drahomíra. Jsou hlavní prázdniny. Školní rok začne za 45 dní.
Výuka Projekty Dokumenty Školní rok Naše škola Výročí 90 let

Pedagogický sbor

E-mailové adresy pedagogických pracovníků školy mají tvar:
jmeno (tečka) prijmeni (zavináč) zsmorkovice (tečka) cz

Jméno E-mail Třídnictví    Vyučované předměty 
Mgr. Jana Teriaki jana.teriaki AJ, Vol ředitelka
Mgr. Jitka Kyasová jitka.kyasova AJ, zástupce ředitelky pro 1. stupeň, výchovná poradkyně pro 1. stupeň
PhDr. Jakub Forýtek jakub.forytek 9.A AJ, TV, VkO, Z, Vol
zástupce ředitelky pro 2. stupeň, koordinátor žákovského parlamentu, koordinátor ŠVP
Mgr. Hana Vybíralová hana.vybiralova 1.A
Mgr. Hana Michová hana.michova 1.B
Mgr. Lucie Dopitová lucie.dopitova 1.C
Mgr. Hana Doleželová hana.dolezelova 2.A
Mgr. Zuzana Křůmalová zuzana.krumalova 2.B
Mgr. Vladimíra Pospíšilová vladimira.pospisilova 3.A
Mgr. Lenka Foltýnová lenka.foltynova 3.B
Mgr. Bronislav Mich bronislav.mich 4.A koordinátor EVVO
Mgr. Kamila Červenková kamila.cervenkova 4.B
Mgr. Milada Vymazalová milada.vymazalova 5.A
Mgr. Tereza Pospíšilová tereza.pospisilova 5.B
Mgr. Monika Navrátilová monika.navratilova 5.C Z
Mgr. Jana Barnetová jana.barnetova 6.A Rj, Vko, Vv
Mgr. Miroslav Koudelka miroslav.koudelka 6.B Čj, Aj, Vol
Mgr. Jiřina Forbelská jirina.forbelska 6.C M, Inf
Mgr. Martina Ludíková martina.ludikova 7.A Aj, koordinátorka pro nadané žáky
Mgr. Eva Pátíková eva.patikova 7.B D, Vol, VkO, Vv, PR školy
Mgr. Dana Derková dana.derkova 8.A M, Př, Vol, školní metodička prevence, projekt Primární prevence ZŠ Morkovice
Mgr. Zdeněk Zaoral zdenek.zaoral 8.B D, Př, F, Ch, Tv, Vol
Mgr. Veronika Šmídová veronika.smidova 9.B ČJ, D, Pč, Vol
Mgr. Eva Hladná eva.hladna Tv, Vol
Ivo Síleš ivo.siles ČJ, Vko, Tv
Mgr. et Bc. Marie Sobotková, dipl. um. marie.sobotkova Hv
Mgr. Radek Strnadel radek.strnadel M, Inf, Pč, Vol, koordinátor ICT
Ing. Radka Zdražilová radka.zdrazilova VkZ, Př, F, Pč, Vol, výchovná poradkyně pro 2. stupeň, koordinátor inkluze - projekt Škola pro všechny
Bc. Alena Večerková, DiS. alena.vecerkova asistentka pedagoga, koordinátorka žákovského parlamentu, vedoucí školských zařízení, asistentka metodičky prevence
Vlasta Beerkensová vlasta.beerkensova asistentka pedagoga
Renáta Brablíková renata.brablikova Pč, Vol, asistentka pedagoga
Michaela Ptáčková, DiS. michaela.ptackova asistentka pedagoga
Kristýna Valouchová, DiS. kristyna.valouchova asistentka pedagoga
Lenka Ryšánková lenka.rysankova asistentka pedagoga
Lenka Oulehlová lenka.oulehlova asistentka pedagoga, vychovatelka ve školním klubu
Jolana Churá jolana.chura asistentka pedagoga, školní asistentka - projekt Spolu to dokážeme
Kateřina Polišenská katerina.polisenska školní asistentka - projekt Škola pro všechny
Jindřiška Dobešová jindriska.dobesova vychovatelka ve školní družině
Antonie Hrušáková antonie.hrusakova vychovatelka ve školní družině
Mgr. Robert.Čapek, Ph.D. robert.capek školní psycholog
ZŠ Morkovice | 2017-2018