Dnes je sobota 20. července 2019. Svátek má Ilja. Jsou hlavní prázdniny. Školní rok začne za 44 dní.
Výuka Projekty Dokumenty Školní rok Naše škola Výročí 90 let

Projekt Naše země je krásná

V druhé polovině května se na naší škole uskutečnil projekt Naše země je krásná. V rámci tohoto projektu mělo možnost 20 žáků z 5. ročníků se zúčastnit výměnného pobytu na Slovensku.

Zájemci o výměnný pobyt museli nejdřív úspěšně absolvovat školní soutěž Česko-Slovensko, kde žáci prokazovali znalosti o České republice i Slovensku. Ze soutěže vzešlo 20 nejúspěšnějších soutěžících, kteří se mohli začít těšit na své slovenské kamarády z partnerské Základní školy J. V. Šimka v Žitavanech na Slovensku.

V první části projektu nás poctily svou návštěvou slovenské děti, které byly ubytované v rodinách svých českých kamarádů. První den děti strávily ve škole. Paní učitelky jim nachystaly řadu aktivit jako řešení úkolů, plnění pracovních listů, tvoření a vyrábění i sportovní aktivity. Další den měly děti možnost navštívit Květnou a Podzámeckou zahradu v Kroměříži, mohly si zařádit v dětském světě. Ve středu následoval výlet do ZOO Zlín, kde si vyslechly komentovanou prohlídku s názvem Africká savana, ve čtvrtek si žáci na vlastní kůži vyzkoušeli řadu fyzikálních i jiných pokusů v Pevnosti poznání Olomouc, obdivovali Sloup Nejsvětější Trojice a orloj na olomouckém náměstí. V pátek proběhlo zhodnocení první části projektu a následovalo rozloučení, ale jen na krátkou chvíli. V neděli čekal české školáky a jejich třídní učitelky odjezd do Žitavan.

Cesta byla pohodová a po vřelém přivítání se české děti vyrazily ubytovat ke svému kamarádovi domů. Celý týden na Slovensku byl plný zážitků, dobré nálady a řady dobrodružství. Stejně jako u nás ani první den žáci nezaháleli a lámali si své hlavičky při plnění úkolů, byla pro ně nachystána výtvarná dílnička i různé sportovní aktivity na školním hřišti. Příjemná byla i procházka po Žitavanech a seznámení se s jejich paní starostkou, která si pro děti přichystala drobný dáreček. Další dny byly ve znamení výletů. Děti mohly sledovat krmení zubrů v Zubří oboře, následovala prohlídka Národního hřebčína a zámku v Topolčiankách a prohlídka Nitry. Součástí výměnného pobytu na Slovensku byl i celodenní výlet do Bratislavy. Slovenské paní učitelky si pro děti připravily prohlídku slovenské Národní rady, Bratislavského hradu a hradu Děvín, kde se děti mohly kochat výhledem na soutok Moravy a Dunaje. Všechny výlety byly doplněny pracovním listem, ve kterém děti mohly uplatnit znalosti nastřádané za celý den. Poslední den pobytu se děti zúčastnily žákovské olympiády pořádané ke Dni dětí. Po obědě následovalo velké loučení, které nebylo vůbec jednoduché a odjezd domů.

Celých čtrnáct dní bylo jednoduše úžasných a nezapomenutelných. Díky tomuto projektu děti navázaly a upevnily nová přátelství, rozvinuly jazykové znalosti a zjistily, že společné zážitky překonávají všechny hranice.

Mgr. Monika Navrátilová, Mgr. Milada Vymazalová, Mgr. Tereza Pospíšilová

Projekt Naše země je krásnáProjekt Naše země je krásnáProjekt Naše země je krásnáProjekt Naše země je krásnáProjekt Naše země je krásná
ZŠ Morkovice | 2018-2019