Dnes je sobota 20. července 2019. Svátek má Ilja. Jsou hlavní prázdniny. Školní rok začne za 44 dní.
Výuka Projekty Dokumenty Školní rok Naše škola Výročí 90 let

Adaptační pobyt stmeluje kolektivy šestých tříd

Adaptační pobyt stmeluje kolektivy šestých tříd

Adaptační pobyt stmeluje kolektivy šestých tříd

Adaptační pobyt stmeluje kolektivy šestých tříd

Adaptační pobyt stmeluje kolektivy šestých tříd

Ještě než se poprvé otevřely v září dveře školy pro všechny žáky, uskutečnil se v jejich prostorách Adaptační pobyt pro žáky šestých tříd. Ten je na naší škole realizován již několik posledních let a jeho cílem je sblížit třídní kolektivy, které přechází z prvního na druhý stupeň.

Ne pro všechny je tento přechod snadný, proto se naše metodičky prevence, společně s realizačním týmem z organizace Atmosféra a třídními učiteli snaží tento nástup žákům usnadnit. Děti si v průběhu dvou dnů (sobota a neděle) užijí společně spoustu zábavy, poznají se z jiné stránky, vyzkouší si, jaké je to držet pohromadě a navzájem si pomáhat. Stejné to bylo i první zářijový víkend. Celkem se sešly tři třídy, 6.A s třídní paní učitelkou Veronikou Šmídovou, 6.B s třídní učitelkou Lindou Pipek Lendelovou a 6.C s paní učitelkou Monikou Navrátilovou.

Celou sobotu se děti pohybovaly po škole i v její blízkosti, hrály hry, při níchž se nejen zasmály, ale musely i přemýšlet. Ze soboty na neděli přespávaly ve škole, kde se však k ránu moc nevyspaly, neboť je probudila bouřka. V dopoledních hodinách se pak v neděli všichni rozloučili a každý se plný dojmů a zážitků odebral domů. O zábavné hry, soutěže a celkový program se postaral již druhým rokem spolek Atmosféra, který se na adaptační kurzy zaměřuje. Děti pod dozorem vedoucích dodržovaly pořádek, vzájemně se poznávaly, učily se pravidlům, vzájemné toleranci a navazovaly přátelské vztahy.

Za organizaci a průběh adaptačního programu si zaslouží instruktoři velké poděkování.

Mgr. Eva Bánská

ZŠ Morkovice | 2018-2019