Dnes je sobota 20. července 2019. Svátek má Ilja. Jsou hlavní prázdniny. Školní rok začne za 44 dní.
Výuka Projekty Dokumenty Školní rok Naše škola Výročí 90 let

Noc v pravěku

Čtvrté ročníky naší školy se v dějepisné části vlastivědy začínají učit o historii naší země od samého počátku - tedy od pravěku. Proto jsme žáky do tohoto tématu zasvětili Nocí v pravěku.

Na začátku akce k nám přišel p. Karel Polášek,  který žákům a teď již pravěkým lidem, pověděl něco málo o pravěku a především jim ukázal vykopávky nalezené v blízkosti Morkovic.

Součástí programu Noci v pravěku bylo také sestavení tlup (skupin žáků), které vznikly promícháním žáků ze tříd 4.A  a 4.B. Tlupy se pojmenovaly např. Lofci, Mamutí šestka, Zlomení noha... a hra mohla začít. Každá tlupa musela plnit 5 úkolů, po jejich splnění dostala šifru, která oznamovala, kde se nachází schovaný poklad. Ten nakonec tlupy společně vyhrabaly z písku! Co to bylo za poklad? Byly to bonbóny a hlavně špekáčky.

Na školní zahradě si tlupy špekáčky opekly, dostaly i výbornou pizzu, kterou nám zaplatil sponzor, jemuž tímto velmi děkujeme, a hrály pravěké hry.

Po setmění se tlupy přemístily do tříd, kde si připravily spaní. Na závěr večera malovali pravěcí lidé na zdi a tvořili si náhrdelník. Po dlouhých zaháněních se nakonec pravěcí lidé zabalili do spacáků a usnuli.

Druhý den ráno, tedy v sobotu, posnídali a vyrazili s novými zážitky domů.

Tímto bychom chtěli poděkovat všem pravěkým lidem, kteří s námi spolupracovali a věříme, že se jim Noc v pravěku líbila.

Praučitelky a praasistentky čtvrtých tříd

Noc v pravěkuNoc v pravěkuNoc v pravěkuNoc v pravěkuNoc v pravěkuNoc v pravěkuNoc v pravěkuNoc v pravěkuNoc v pravěkuNoc v pravěkuNoc v pravěkuNoc v pravěkuNoc v pravěkuNoc v pravěkuNoc v pravěku
ZŠ Morkovice | 2018-2019