Dnes je pátek 7. srpna 2020. Svátek má Lada. Jsou hlavní prázdniny. Školní rok začne za 25 dní.
Úkoly Projekty Dokumenty Školní rok Naše škola Výročí 90 let

Badatelská výuka v zeměpisném semináři

Badatelská výuka v zeměpisném semináři

Badatelská výuka v zeměpisném semináři

Badatelská výuka v zeměpisném semináři

Badatelská výuka v zeměpisném semináři

Žáci osmých tříd navštěvující zeměpisný seminář si své znalosti rozšiřují nejen teoreticky, ale hlavně bádáním a praktickými pokusy. V prvním čtvrtletí se zabývali tématem Evropské řeky.

Nejprve bylo jejich úkolem vytvořit si model toku evropské řeky spolu s okolní přírodní krajinou a povrchem a identifikovat v něm jednotlivé říční útvary. Posléze hodnotili důvody znečištění evropských řek, zamýšleli se nad tím, proč se se zvedá průměrná teplota Rýnu, proč se Visle říká polská žumpa, proč jsou evropské řeky plné pesticidů, antibiotik a mikrobů nebo jaký vliv na okolní přírodu má násilné narovnávání řek a stavění hrází. Jednoduchým pokusem pak ověřovali, jak probíhá přirozená filtrace tekoucí vody a se kterým druhem znečištění si příroda sama neporadí. Snad jim jejich píle a elán vydrží i při plnění dalších úkolů.

Mgr. Monika Navrátilová

ZŠ Morkovice | 2019-2020