PŮVODNÍ INTERNETOVÁ STRÁNKA NAŠÍ ŠKOLY | POSLEDNÍ AKTUALIZACE TÉTO STRÁNKY: 30.06.2021.
NAVŠTIVTE NAŠI NOVOU STRÁNKU NA STÁLE STEJNÉ PŮVODNÍ ADRESE WWW.ZSMORKOVICE.CZ
Distanční výuka Projekty Dokumenty Školní rok Naše škola 2020-2021

Výuka náboženství

Ve školním roce 2020-2021 bude výuka náboženství probíhat dle následujícího rozpisu:

  • 1. - 2. třída: středa 12:00 - 12:45 hod,
  • 3. - 5. třída: středa 13:00 - 13:45 hod.
  • 6. - 9. třída: středa 13:45 - 14:30 hod.

Výuka nepovinného předmětu náboženství začíná ve středu 16.9.2020. Přihlášky můžete odevzdávat v kanceláři školy.

ZŠ Morkovice | 2020-2021