Dnes je středa 15. srpna 2018. Svátek má Hana. Jsou hlavní prázdniny. Školní rok začne za 19 dní.
Výuka Projekty Dokumenty Školní rok Naše škola Výročí 90 let

První pomoc s Ambumanem

Finanční částka od Nadace děti - kultura - sport Uherské Hradiště byla ve výši 14.000 Kč v rámci vyhlášeného Milionového grantu na podporu školství a zájmové činnosti. Cíl projektu: Od raného věku vést děti k odpovědnosti poskytnutí první pomoci. Schopnost předat zkušenosti z oblasti první pomoci dalším osobám - kamarádům, rodičům... Odbourání přirozeného strachu z poskytnutí první pomoci - strach, neznalost a lhostejnost jsou důvodem k neposkytnutí první pomoci. Nácvik praktických činností podporuje u dětí empatii, dochází k prohlubování vztahů mezi dětmi.

Pro výuku první pomoci a pro práci zdravotnického kroužku byla zakoupena výcviková figurína pro výuku první pomoci - Ambu CPR Pal - Ambuman. Je to jednoduchá a efektivní figurína pro nácvik kardio-pulmonární resuscitace. Tato pomůcka byla využívána v hodinách přírodopisu, výchovy ke zdraví, na prvním stupni v předmětech prvouka a přírodověda, v projektových dnech věnovaných péči o zdraví.

Na naší škole pracuje již několik let zdravotnický kroužek pod vedením zkušené zdravotní sestry. Kroužek navštěvují v hojném počtu jak žáci 1. stupně, tak i žáci 2. stupně naší školy. Na pravidelných setkáních 1x týdně se žáci seznamují se zásadami první pomoci nejen teoreticky, ale hlavně prakticky, pomocí her a motivačních činností vhodných pro věkové skupiny žáků. V rámci schůzek probíhá kurz mladého zdravotníka. Děti se seznamují se zdravotnickým materiálem, učí se příznaky různých poranění a samozřejmě je kladen důraz na samotné poskytnutí první pomoci. Naši žáci se pravidelně umísťují na předních místech v krajském kole dopravní soutěže, jednou z disciplín je první pomoc, pro tuto výuku je Ambuman také používán, dopravní soutěž je na naší škole také velmi oblíbená, již 2x se naši žáci zúčastnili celostátního kola.

ZŠ Morkovice | 2017-2018