Dnes je středa 15. srpna 2018. Svátek má Hana. Jsou hlavní prázdniny. Školní rok začne za 19 dní.
Výuka Projekty Dokumenty Školní rok Naše škola Výročí 90 let

Posílení jazykových kompetencí ZŠ Morkovice

Posílení jazykových kompetencí ZŠ Morkovice

Termín realizace: 1. července 2015 – 31. prosince 2015

Projekt byl reakcí na výzvu č. 56 MŠMT Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a byl financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

Jednalo se o podporu výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních. Cílem projektu bylo zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU. Na krátkodobém jazykově-vzdělávacím pobytu v zahraničí pro žáky v délce trvání 6 kalendářních dní žáci absolvovali jazykovou výuku v rozsahu 9 vyučovacích hodin za celý pobyt a seznámili se s významnými reáliemi příslušného místa, v našem případě se jednalo o Velkou Británii (Londýn, Oxford a Brighton). Cílovou skupinou byli žáci 2. stupně, kteří se učí anglický jazyk. Kurzu se zúčastnilo 40 žáků.

Zahraniční jazykový kurz pro učitele

Jednalo se o podporu výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních. Cílem projektu bylo zlepšení jazykových kompetencí pedagogů. Krátkodobý intenzivní kurz v zahraničí trval 10 pracovních dnů a byl určen pro učitele ZŠ/SŠ. Kurz byl zaměřen na zlepšování jazykových kompetencí obecně a zúčastnilo se jej 5 pedagogů naší školy. Místem vykonávání kurzu byla Velká Británie, Londýn.
ZŠ Morkovice | 2017-2018