Dnes je středa 15. srpna 2018. Svátek má Hana. Jsou hlavní prázdniny. Školní rok začne za 19 dní.
Výuka Projekty Dokumenty Školní rok Naše škola Výročí 90 let

Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie

V roce 2017 jsme byli z tohoto rozvojového programu MŠMT podpořeni částkou 42 800,-Kč. Tato dotace bude využita stejně, jako v letech minulých. V tomto kalendářním roce podpoříme výuku českého jazyka u šesti žáků slovenské národnosti. Závěrečná zpráva o využití poskytnutých finančních prostředků za rok 2016 k nahlédnutí zde.

rok 2016

I v roce 2016 jsme schopni díky rozvojovému programu MŠMT podpořit výuku českého jazyka u žáků jiné národnosti. Projekt byl podpořen částkou 22 569 Kč. Tato částka byla částečně použita na nákup pomůcek a na výuku českého jazyka. Výuka probíhá formou pravidelného doučování žáků přibližně stejného věku ve skupině i individuálními konzultacemi. Bylo podpořeno 8 žáků, které jsou dětmi osob se slovenskou státní příslušností, tedy členského státu Evropské unie.

rok 2015

V roce 2015 Základní škola Morkovice zajistila pro žáky cizí národnosti speciální jazykovou přípravu a podporu. Samotná jazyková příprava probíhala dvěma způsoby: příprava formou pravidelného doučování žáků ve skupině pro jazykovou přípravu a příprava formou individuálních konzultací. Žáci měli především problémy s porozuměním textu a vyjadřováním se v českém jazyce. Realizovaná opatření splnila svůj cíl a pomohla podpořeným žákům ke zdokonalení a rozvoji českého jazyka. Bylo podpořeno 8 žáků, které jsou dětmi osob se slovenskou státní příslušností, tedy členského státu Evropské unie. Projekt byl realizován v rámci rozvojového programu MŠMT a podpořen dotací z prostředků MŠMT částkou 35.337 Kč, která byla využita na zajištění výše zmíněné jazykové přípravy včetně nákupu pomůcek (Rámeček Logico Piccolo, ČJ – Vyjmenovaná slova – část 1, Duhovka, Skládanka sada, Shoda přísudku s podmětem, Věty se slovesy BÝT a MÍT, Pravopis podstatných jmen, Podstatná jména, Slovesa, Vyjmenovaná slova po B až Z – opakovací sada).

rok 2014

V rámci rozvojového programu MŠMT realizuje Základní škola Morkovice projekt, kterým podporuje speciální jazykovou přípravu a podporu při výuce českého jazyka. Projektu se v roce 2014 účastnilo 8 žáků slovenské národnosti. Projekt volně navazoval na aktivity realizované již v roce 2013. Samotná jazyková příprava probíhala dvěma způsoby:
  • Příprava formou pravidelného doučování žáků ve skupině pro jazykovou přípravu. Kurz měl 70 vyučovacích hodin a probíhal pravidelně každý týden od února 2014 do prosince 2014. Hlavní důraz této přípravy spočíval v dobrém pochopení učiva, textu a zvládnutí používání českého jazyka.
  • Příprava formou individuálních konzultací žáka s konkrétním vyučujícím. Jednotliví žáci – cizinci individuálně konzultovali a doučovali s pedagogy, kteří je vyučovali český jazyk. Měli tak větší předpoklad pro zvládnutí jazykového handicapu.

Tento projekt byl schválen a podpořen dotací Rozvojového programu MŠMT ve výši 59 520 Kč.

rok 2013

V rámci projektu naše škola zajišťovala pro 10 žáků slovenské národnosti speciální jazykovou přípravu a podporu. Samotná jazyková příprava probíhala dvěma způsoby:
  • Příprava formou pravidelného doučování žáků ve skupině pro jazykovou přípravu. Kurz měl 70 hodin a probíhal pravidelně každý týden od ledna 2013 do prosince 2013. Hlavní důraz této přípravy spočíval v dobrém pochopení učiva, textu a zvládnutí používání českého jazyka.
  • Příprava formou individuálních konzultací žáka s konkrétním vyučujícím.

Pedagog zodpovědný za vedení kurzu pravidelně konzultoval s rodiči žáků dosažené výsledky a jejich pokrok. Spolupráce školy a rodiny byla důležitým bodem programu. V rámci projektu proběhl v říjnu 2013 i projektový den o Slovenské republice. Tento projekt byl schválen a podpořen dotací z MŠMT ve výši 70 210 Kč.

ZŠ Morkovice | 2017-2018