Dnes je středa 15. srpna 2018. Svátek má Hana. Jsou hlavní prázdniny. Školní rok začne za 19 dní.
Výuka Projekty Dokumenty Školní rok Naše škola Výročí 90 let

Etickou výchovou k pozitivním hodnotám

Etickou výchovou k pozitivním hodnotám

Etickou výchovou k pozitivním hodnotám

Etickou výchovou k pozitivním hodnotám

Etickou výchovou k pozitivním hodnotám

Hlavním cílem projektu bylo zvyšování kvality vzdělávání prostřednictvím integrace principů etického výchovného stylu všech pedagogických pracovníků školy. Mezi dílčí cíle projektu patřila změna sociálního klimatu školy, inovace ŠVP, úprava předmětu Etická výchova a podpora etického a prosociálního jednání mezi žáky a pedagogy školy.

Hlavní cíl projektu a jeho dílčí cíle byly úspěšně splněny prostřednictvím aktivit:

Aktivita 1 - Kurz „Aplikace etické výchovy v pedagogické praxi“ - všichni pedagogové úspěšně absolvovali v období srpen až listopad 2013 kurz vedený týmem lektorů Etické výchovy o.p.s.. Kurz podpořil odborné znalosti a dovednosti pedagogů v oblasti praktického uplatňování etických norem jednání a chování v pedagogické praxi. Všichni pedagogové získali osvědčení.

Aktivita 2 – Inovace ŠVP doplňujícího předmětu Etická výchova – učební plán doplňujícího předmětu Etická výchova byl inovován pro aktuální potřeby žáků. Od nového školního roku bude nabízen žákům jako volitelný předmět s časovou dotací 1 hodina týdně v 7. až 9. ročníků školy.

Aktivita 3 – Inovace průřezových témat ŠVP – v ŠVP „Všestranná škola“ byla posílená témata osobnostní a sociální, tak aby ŠVP bylo více propojeno s principy etické výchovy. Etická výchova byla zařazena mezi prioritní témata ŠVP.

Projekt „Etickou výchovou k pozitivním hodnotám“ splnil všechny předem stanovené hlavní i dílčí cíle. Projekt významným způsobem ovlivnil informovanost o etice, etické výchově a etickém výchovném stylu. Aktivitou 1 absolvovalo celkem 29 pedagogů, aktivita 3 má dopad na 390 žáků školy, aktivita 2 bude v průběhu následujícího období nabídnutá rovněž všem žákům školy.

Projekt byl podpořen ze zdrojů MŠMT ve výši 100 000 Kč. Celková výše podpory byla vyčerpána. Projekt byl prezentován v místní tisku a na internetových stránkách školy.

ZŠ Morkovice | 2017-2018