Dnes je středa 15. srpna 2018. Svátek má Hana. Jsou hlavní prázdniny. Školní rok začne za 19 dní.
Výuka Projekty Dokumenty Školní rok Naše škola Výročí 90 let

EU peníze školám

EU peníze školám

Základní škola Morkovice se zapojila do realizace projektu "Zkvalitnění podmínek pro vzdělávání" v rámci operačního programu "Vzdělávání pro konkurenceschopnost", který vyhlásilo MŠMT pro všechny základní školy v ČR.

Na základě žádosti o finanční podporu z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost rozhodlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o poskytnutí dotace ZŠ Morkovice. Účelem dotace je podpora kvalitního vzdělávání žáků na základní škole, provádění klíčových aktivit a naplnění výstupů v rámci šablon klíčových aktivit. Realizace projektu začala ke dni 1. 9. 2011. V rámci projektu tvořili učitelé digitální učební materiály pro vybrané oblasti výuky na škole a ověřovali je v praxi. Cílem aktivit je inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.

V rámci naplňování klíčové aktivity při zkvalitňování vyučovacího procesu byly souběžně zajišťovány i technické a materiální podmínky pro tvorbu a praktické nasazení digitálních učebních materiálů při výuce. V rámci projektu byly zakoupeny 4 interaktivní tabule, 2 kopírovací stroje, nový nábytek do počítačové učebny, 18 nových stanic pro žáky do počítačové učebny, notebooky pro práci učitelů na výukových programech. Současně byli pedagogové vzděláváni v oblasti digitálních technologií. Nedílnou součástí projektu je oblast přírodních věd. Cílem aktivity je zvýšit kvalitu výuky zaměřené na rozvoj přírodovědné gramotnosti cílenou podporou pedagogických pracovníků při jejich přípravě na vyučovací hodinu. Celková výše dotace z ESF na uvedený projekt byla naší škole schválena ve výši 1.980.875 Kč.

Vytvořené učební materiály

DUM - digitální učební materiály
PL - pracovní listy

TYP ROČNÍK TEMATICKÝ OKRUH AUTOR
Český jazyk
DUM 1. ročník Mgr. Hana Doleželová
DUM 2. ročník Mgr. Hana Vybíralová
DUM 3. ročník Mgr. Andrea Bublová
DUM 4. ročník Gramatika Mgr. Hana Michová
DUM 4. a 5. ročník Literatura Mgr. Lenka Foltýnová
DUM 5. ročník Gramatika Mgr. Hana Michová
DUM 2. stupeň Literatura Mgr. Ivo Síleš
DUM 2. stupeň Mluvnice Mgr. Ivo Síleš
Anglický jazyk
DUM 2. stupeň Mgr. Martina Ludíková
DUM 6. ročník Mgr. Jitka Kyasová
DUM 2. stupeň Mgr. Jitka Kyasová
Matematika
DUM 2. ročník Mgr. Hana Vybíralová
DUM 8. ročník Mgr. Radek Strnadel
DUM 9. ročník Mgr. Radek Strnadel
Informatika
DUM 5. ročník Mgr. Radek Strnadel
DUM 6. ročník Mgr. Radek Strnadel
DUM 7. - 9. r. Mgr. Radek Strnadel
Prvouka
DUM 1. ročník Mgr. Lucie Dopitová
DUM 2. ročník Mgr. Andrea Bublová
DUM 3. ročník Mgr. Hana Vybíralová
Přírodověda
DUM 4. a 5. ročník Mgr. Bronislav Mich
Vlastivěda
DUM 4. ročník Zeměpisná část Mgr. Bronislav Mich
DUM 4. ročník Dějepisná část Mgr. Lenka Foltýnová
DUM 5. ročník Dějepisná část Mgr. Lenka Foltýnová
DUM 5. ročník Zeměpisná část Mgr. Bronislav Mich
Dějepis
DUM 6. ročník Ing. Erika Novotná
Výchova k občanství
DUM 6. ročník Mgr. Ivo Síleš
Fyzika
DUM 7. ročník Ing. Radka Zdražilová
DUM 8. ročník Ing. Radka Zdražilová
DUM 9. ročník Ing. Radka Zdražilová
Chemie
PL 8. a 9. ročník Mgr. Zdeněk Zaoral
Přírodopis
PL 6. - 8. ročník Zoologie, biologie člověka Mgr. Alžběta Mazánková
DUM 9. ročník Ing. Radka Zdražilová
Zeměpis
DUM 7. - 9. r. Mgr. Renata Veselá
Hudební výchova
DUM 2. stupeň Mgr. Petr Vodička
Tvorba internetové stránky
DUM 2. stupeň HTML kód, programování Mgr. Radek Strnadel
DUM 2. stupeň JavaScript, PHP Mgr. Radek Strnadel

Autor poskytne na požádání vytvořený učební materiál ostatním pedagogickým pracovníkům ze ZŠ v ČR.
E-mailové kontakty na autory učebních materiálů najdete na stránce Naše škola - Pedagogický sbor.


Publicita projektu

Zpravodaj Města Morkovice-Slížany, březen 2011, číslo 1, strana 10

Článek ve Zpravodaji Města Morkovice-Slížany

Zpravodaj Města Morkovice-Slížany, březen 2012, číslo 1, strana 10

Článek ve Zpravodaji Města Morkovice-Slížany
ZŠ Morkovice | 2017-2018