Dnes je sobota 18. srpna 2018. Svátek má Helena. Jsou hlavní prázdniny. Školní rok začne za 16 dní.
Výuka Projekty Dokumenty Školní rok Naše škola Výročí 90 let

Škola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků

Škola je zapojená do projektu Škola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků, reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000210 spolufinancovaného Evropskou unií.

Cílem projektu je zvyšování otevřenosti škol v oblasti inkluze. Projekt zlepšuje vzdělávací praxi formou zvyšování kompetencí škol a školských institucí v oblasti inkluzivního vzdělávání v rámci akce KLIMA. Projekt realizuje metodickou podporu pedagogických pracovníků při práci s heterogenní skupinou a navyšování odborných kapacit pro práci s žáky s potřebou podpůrných opatření a s marginalizovanými skupinami. Primárním nástrojem jsou:

  1. pilotní ověřování pozice koordinátora inkluze,
  2. zřízení funkce školního asistenta (ve spolupráci s Člověkem v Tísni) a školního psychologa.
Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni zajišťuje coby partner projektu metodické vedení školních asistentů (KA 05) na 15ti spolupracujících školách a vzdělávací akce pro rodiče a širší veřejnost na téma inkluzivní vzdělávání (KA 06).

Vliv rodiny na školní úspěšnost dítěte - setkání rodičů a odborníků č. 1

Při příležitosti dne otevřených dveří měli rodiče možnost zúčastnit se besedy s odborníkem. Diskutovalo se na téma přípravy dětí do školy, vypracovávání domácích úkolů, postupů při domácí přípravě na výuku jazyků apod.

Vliv rodiny na školní úspěšnost žáka - setkání rodičů a odborníků č. 2

V září 2017 proběhlo setkání rodičů a odborných pracovníků. Diskutovali jsme o problémech, se kterými se rodiny setkávají v běžném životě, a které znesnadňují jejich dětem přístup ke vzdělávání. Rodičům se dostalo praktických rad. Proběhla diskuse s vedením školy.

Vliv rodiny na školní úspěšnost žáka - setkání rodičů a odborníků č. 3

V listopadu 2017 proběhlo další setkání rodičů a terénních lektorek z brněnského IQ Roma servisu. Tentokrát jsme se zaměřili na praktickou ukázku přípravy rodičů a dětí do školy, chystání pomůcek, kontrolu aktovek, nutnost návyku pravidelného vypracovávání domácích úloh i podporu žáků ze strany rodiny. Prostor byl též pro diskusi, kdy na nejasnosti a prosby rodičů odpovídaly nejen lektorky, ale též školní asistentka a paní ředitelka.Škola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žákůŠkola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žákůŠkola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žákůŠkola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žákůŠkola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žákůŠkola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žákůŠkola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žákůŠkola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žákůŠkola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků
ZŠ Morkovice | 2017-2018