Dnes je neděle 24. května 2020. Svátek má Jana. Hlavní prázdniny budou za 38 dní.
Úkoly Projekty Dokumenty Školní rok Naše škola Výročí 90 let

Bezpečně a chytře online

Program RP19-20 na podporu škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování.

Škola získala finanční podporu ze Zlínského kraje ve výši 45 000,- Kč.
Trvání projektu: 1.1.2020 - 31.12.2020

Mnoho dětí i dospělých si plně neuvědomuje nástrahy, které je čekají v online světe. Mohou se tak jednoduše stát oběťmi podvodu či trestného činu, nebo se nevědomky na trestném činu i podílet. Často je bezpečné chování v online prostoru podceňováno. Tento projekt si klade za cíl v prvé řadě objektivně zjistit povědomí žáků školy, pedagogických pracovníků i rodičů o nebezpečích, které je nutno si v online světě uvědomovat. Na základě zjištěných výsledků pak budou jednotlivé skupiny cíleně proškoleny v místech, která se při dotazníkovém šetření projeví jako slabá. Učitelé téma zpracují v rámci sebevzdělávání na pracovním setkání ve škole, pro rodiče žáků i veřejnost bude realizována beseda. Žáci se tomuto tématu budou věnovat s učiteli při projektovém dnu Bezpečně a chytře online. Budou zpracována témata jako například: phishing, kybergrooming, kyberšikana, kyberstalking, sexting, nakupování online, nomofobie, rizikové online challenges, bezpečně na sociálních sítích, ukradené a falešné účty, pro rodiče pak téma sharenting apod. V rámci tématické výtvarné soutěže vznikne obal školního sešitu, který bude vytištěn a použit při projektovém dni, besedách pro rodiče, vzdělávání učitelů.

ZŠ Morkovice | 2019-2020