Dnes je středa 15. srpna 2018. Svátek má Hana. Jsou hlavní prázdniny. Školní rok začne za 19 dní.
Výuka Projekty Dokumenty Školní rok Naše škola Výročí 90 let

Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením

Cílem projektu bylo získat neinvestiční finanční prostředky na nákup učebních pomůcek kompenzačního charakteru ke vzdělávání žáků s handicapem.

V roce 2013 se nám podařilo získat dotaci 26.000 Kč na nákup sestavy k pohybovým a relaxačním aktivitám pro žáka mentálně handicapovaného a žáka tělesně handicapovaného.

V roce 2014 byla naše Základní škola opět podpořena Rozvojovým programem na podporu vybavení kompenzačních pomůcek ve školách. Základní škola tak pro žáky se zdravotním postižením získala sadu Numicon (sada podporující matematické a logické myšlení), sedací vak Hruška a dráhu pro rozvoj motoriky. Celkově byla škola podpořena v roce 2014 z prostředků MŠMT částkou 17.000 Kč.

V roce 2015 byla škola taktéž podpořena z prostředků MŠMT, tentokrát částkou 13.000 Kč. Získala tak pro žáky se zdravotním postižením tablet podporující nové trendy v alternativní komunikaci a poskytující nepřeberné množství aplikací dle potřeb, rozvíjení kognitivních funkcí, motoriky mluvidel, slovní zásoby, grafomotoriky atd.

I v roce 2016 se nám podařilo získat dotaci z rozvojového programu MŠMT. Částku 6.600 Kč využijeme na nákup dvou diktafonů, které budou využity žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

ZŠ Morkovice | 2017-2018