Dnes je středa 15. srpna 2018. Svátek má Hana. Jsou hlavní prázdniny. Školní rok začne za 19 dní.
Výuka Projekty Dokumenty Školní rok Naše škola Výročí 90 let

Krajské ocenění

Krajské ocenění

Rada Zlínského kraje na svém jednání dne 10. dubna 2007 navrhla k podpoře projekty, které byly podány v rámci Programu I - Preventivní programy realizované školami, školskými zařízeními a nestátními neziskovými organizacemi. Celkem bylo podáno 47 projektů, z nich bylo podpořeno 25. Naše škola podala 2 projekty ke schválení. Odborem školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje byl podpořen projekt s názvem Z pohádky do pohádky - aneb Hurá do bezpečí částkou ve výši 21 000,- Kč. Projekt je určen pro žáky 1. stupně. Druhý projekt Vím, co chci byl určen pro žáky 2. stupně a nebyl schválen. Oba projekty jsou k nahlédnutí v ředitelně školy nebo u metodičky prevence spolu s projekty z minulých let. V rámci vyhlášeného dotačního řízení Podprogram pro rozvoj environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji jsme vypracovali projekt s názvem Environmentální vzdělávání pedagogických pracovníků - Životní prostředí a naše celosvětová společnost ve výši 21 000,- Kč. Nebyl podpořen z důvodu velkého počtu podaných projektů. I tento projekt je k nahlédnutí v ředitelně školy. I když všechny naše projekty nebyly v letošním roce podpořeny k realizaci, flintu do žita neházíme a neúspěch si nepřipouštíme. Známe heslo: Kdo nic nedělá, nic nepokazí.

Dne 4. května převzala metodička prevence paní Ing. Radka Zdražilová v budově Krajského úřadu Zlínského kraje ocenění za vynikající činnost v oblasti prevence sociálně patologických jevů ve školním roce 2005–2006 z rukou Mgr. Josefa Slováka, náměstka hejtmana Zlínského kraje pro oblast školství, mládeže a sportu. Za školní rok 2005–2006 bylo evaluováno odborem školství, mládeže a sportu ve spolupráci s okresními metodiky prevence a pracovníky pedagogicko-psychologických poraden 274 minimálních preventivních programů škol a školských zařízení Zlínského kraje. Minimální preventivní program naší školy nejlépe naplňoval koncepční záměry kraje a byl vyhodnocen jako nejlepší za základních škol okresu Kroměříž. Toto ocenění nám bylo uděleno za velké množství jednorázových akcí i dlouhodobých projektů, specifickou prevenci, besedy, přednášky, projektové dny, mapování vztahů, spolupráci s institucemi a aktivní činnost školního metodika prevence.

Ing. Radka Zdražilová

ZŠ Morkovice | 2017-2018