Dnes je středa 15. srpna 2018. Svátek má Hana. Jsou hlavní prázdniny. Školní rok začne za 19 dní.
Výuka Projekty Dokumenty Školní rok Naše škola Výročí 90 let

Příběhy bezpráví

Příběhy bezpráví

Příběhy bezpráví

Příběhy bezpráví

Škola se zapojuje do projektu, který již řadu let připravuje společnosti Člověk v tísní. V měsíci listopadu v rámci projektu "Příběhy bezpráví škola promítá filmy a pořádá besedu pro žáky. Filmy a besedy se věnují problematice diktatur a útlaku 20. století.

Více na www.jsns.cz/projekty/pribehy-bezpravi

Ve školním roce 2016-2017 se v rámci tohoto projektu zaměřujeme na osudy lidí, kteří v průběhu minulého století z různých důvodů opustili své domovy a na ty, kteří byli v rámci Československa nedobrovolně přesídleni.

Příběhy bezpráví opět v Morkovicích, tentokrát na téma rok 1968

Ve školním roce 2015-2016 se Základní škola v Morkovicích zapojila do projektu Příběhy bezpráví. V rámci něj byla pro žáky devátých tříd připravena beseda na téma vpád vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968.

Pozvání přijala paní ředitelka Okresního archivu z Kroměříže a její zástupkyně paní Martina Šlancarová, které si připravily pro žáky dvouhodinový program. V první části se zaměřila paní Zezulová na okolnosti vedoucí k roku 1968, jejich následkům a nemohlo chybět i regionální zaměření na Morkovicko. Ve druhé části si pak mohli sami žáci vyzkoušet práci s archivním materiálem, když samostatně pracovali a procházeli si přinesené kroniky, soudobý tisk a další archivní materiál. S výsledky svého bádání se pak pochlubili svým spolužákům.

Ačkoliv informace vztahující se k roku 1968 jsou pro mnohé žáky ještě neznámým pojmem, jistě si z pěkně připravené přednášky odnesli některé podstatné a důležité informace, které se jim v budoucnu budou hodit.

Mgr. Eva Bánská

ZŠ Morkovice | 2017-2018