Dnes je středa 15. srpna 2018. Svátek má Hana. Jsou hlavní prázdniny. Školní rok začne za 19 dní.
Výuka Projekty Dokumenty Školní rok Naše škola Výročí 90 let

Primární prevence

V roce 2017 jsme získali neinvestiční dotaci z Fondu Zlínského kraje ve výši 50 000 Kč na realizaci projektu Primární prevence ZŠ Morkovice. Tato dotace je poskytována za základě Programu na podporu nestátních neziskových organizací, škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování v roce 2017.

Cílem projektu je podpora všeobecné specifické primární prevence rizikových projevů chování s vazbou na primární preventivní program školy, který vyjadřuje dlouhodobé, kontinuální a systematické preventivní působení prostřednictvím programů, které směřují k rozvoji osobnosti žáků a vedou ke zlepšení klimatu školy, třídního kolektivu (stmelování třídních kolektivů), prevenci sociálně patologických jevů - kriminality, šikany, záškoláctví, zneužívání drog apod., zvýšení bezpečnosti žáků a komunikaci mezi školou (pedagogy), žáky a jejich rodiči. Díky podpoře kraje se nově utvářející kolektivy šestých ročníků zúčastní adaptačního pobytu, kde pod vedením lektorů ze společnosti Madio, třídních učitelek a metodiček prevence naší školy, stráví tři dny plné her a soutěží.

2016

V roce 2016 jsme získali neinvestiční dotaci z Fondu Zlínského kraje ve výši 43 000 Kč na realizaci projektu Primární prevence ZŠ Morkovice. Tato dotace je poskytována za základě Programu na podporu nestátních neziskových organizací, škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování v roce 2016.

Cílem projektu je podpora všeobecné specifické primární prevence rizikových projevů chování s vazbou na primární preventivní program školy, který vyjadřuje dlouhodobé, kontinuální a systematické preventivní působení prostřednictvím programů, které směřují k rozvoji osobnosti žáků a vedou ke zlepšení klimatu školy, třídního kolektivu (stmelování třídních kolektivů), prevenci sociálně patologických jevů - kriminality, šikany, záškoláctví, zneužívání drog apod., zvýšení bezpečnosti žáků a komunikaci mezi školou (pedagogy), žáky a jejich rodiči. Díky podpoře kraje pojedou i letos nově se utvářející kolektivy šestých ročníků na adaptační pobyt do Březůvek, kde pod vedením lektorů ze společnosti Madio, třídních učitelek a metodiček prevence naší školy, stráví tři dny plné her a soutěží.

ZŠ Morkovice | 2017-2018