Dnes je středa 15. srpna 2018. Svátek má Hana. Jsou hlavní prázdniny. Školní rok začne za 19 dní.
Výuka Projekty Dokumenty Školní rok Naše škola Výročí 90 let

Školákem ve válečných letech

Školákem ve válečných letech, tak to je název projektu, do něhož se v letošním roce zapojila Základní škola v Morkovicích. Cílem projektu, v němž je více než desítka škol z celé České republiky, je zmapovat historii školy a osudy žáků a učitelů ve válečné době. Vše probíhá pod záštitou Památníku Terezín.

Žáci se zapojili do projektu Školákem ve válečných letech

Školákem ve válečných letech, tak to je název projektu, do něhož se v letošním roce zapojila Základní škola v Morkovicích. Cílem projektu, v němž je více než desítka škol z celé České republiky, je zmapovat historii školy a osudy žáků a učitelů ve válečné době. Vše probíhá pod záštitou Památníku Terezín.

Vybraní žáci deváté třídy pracovali s kopiemi školní i městské kroniky, s třídními výkazy, třídními knihami a dobovými fotografiemi. Z těchto pramenů zjistili velmi zajímavé informace, vztahující se k válečnému školství v Morkovicích. A tak se mohli dozvědět, že k nám ve školním roce 1938/1939 přichází noví žáci i učitelé z pohraničí, ze Slovenska a Podkarpatské Rusi. Bez povšimnutí nezůstal ani každodenní život žáků, kteří se zapojili do sbírání odpadků, šatstva, povinně slavili narozeniny a jmeniny Vůdce či významné německé svátky. Zajímavostí bylo i to, že někteří učitelé byli zatčeni gestapem, posláni do koncentračních táborů, mobilizováni a na konci války nuceně nasazeni. Z pramenů lze vyzdvihnout pořízení nového rozhlasu, založení kroužku pro chov bource morušového i známkování od 1 do 6, dle německého vzoru. Stěžejním se však stal osud učitele Stanislava Zavřela, který přichází z pohraničí v roce 1939, a jenž byl zatčen v roce 1942 gestapem a v únoru roku 1945 popraven stětím na Pankráci v Praze.

Výsledkem několikaměsíční práce pak bude vytvoření výstavního panelu, který bude obsahovat nejdůležitější informace k historii školy a bude součástí celorepublikové putovní výstavy. S projektem se mohli a mohou seznámit i ostatní žáci školy v rámci hodinové přednášky, kterou si pro ně připravili ti, co se do projektu zapojili. Veřejnost byla s tématem seznámena na Dnu otevřených dveří a také v rámci dvoudenního semináře, který se konal začátkem června v Terezíně. Zde došlo k setkání všech účastníků projektu, kteří si mohli vyměnit poznatky svého bádání a dozv ědět se celou řadu zajímavých informací k dané době a problematice.

Mgr. Eva Bánská

Školákem ve válečných letechŠkolákem ve válečných letechŠkolákem ve válečných letechŠkolákem ve válečných letechŠkolákem ve válečných letechŠkolákem ve válečných letech
ZŠ Morkovice | 2017-2018