Dnes je sobota 18. srpna 2018. Svátek má Helena. Jsou hlavní prázdniny. Školní rok začne za 16 dní.
Výuka Projekty Dokumenty Školní rok Naše škola Výročí 90 let

Spolu to dokážeme

Tento projekt s reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004379 je financován z operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV). Probíhá od 1.9.2017 do 31.8.2019. Je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků a podporu extrakurikulárních aktivit.

Škola získala evropskou dotaci ve výši 1 015 228 Kč. Z této dotace jsou nebo v projektovém období budou realizovány následující aktivity:

  • personální podpora: školní asistent s úvazkem 0,5 (realizace od 1.9.2017 do 31.8.2019)
  • rozvoj čtenářské gramotnosti: další vzdělávání pedagogických pracovníků - 32 hodinový kurz (realizace 2018)
  • příprava na vyučování žáků ohrožených školním neúspěchem (realizace 2017/2018, 2018/2019)
  • personální podpora: psycholog s úvazkem 0,5 (realizace od 1.9.2018 do 31.8.2019)

ZŠ Morkovice | 2017-2018