Dnes je pondělí 25. května 2020. Svátek má Viola. Hlavní prázdniny budou za 37 dní.
Úkoly Projekty Dokumenty Školní rok Naše škola Výročí 90 let

Spolu to dokážeme II

Spolu to dokážeme II

Tento projekt s reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015771 je financován z operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV). Probíhá od 1.9.2019 do 31.8.2021. Je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů v oblasti polytechniky a osobnostně-sociálního rozvoje, podporu volnočasových aktivit v oblasti polytechniky a cizích jazyků, aktivity rozvíjející ICT.

Škola získala evropskou dotaci ve výši 2 246 002,- Kč. Z této dotace jsou nebo v projektovém období budou realizovány následující aktivity:

  • personální podpora: školní asistent v ZŠ, ŠD a ŠK
  • vzdělávání pedagogických pracovníků - polytechnika, ICT
  • doučování žáků (skupiny domácí přípravy)
  • vzájemná spolupráce pedagogů v ŠD
  • kluby pro účastníky ŠD a ŠK

ZŠ Morkovice | 2019-2020