Dnes je středa 15. srpna 2018. Svátek má Hana. Jsou hlavní prázdniny. Školní rok začne za 19 dní.
Výuka Projekty Dokumenty Školní rok Naše škola Výročí 90 let

Podpora činnosti střediska praxe při SZŠ Kroměříž

Podpora činnosti střediska praxe při SZŠ Kroměříž

Podpora činnosti střediska praxe při SZŠ Kroměříž

Podpora činnosti střediska praxe při SZŠ Kroměříž

Podpora činnosti střediska praxe při SZŠ Kroměříž

Termín realizace: 17. září 2014 – 31. července 2015

Projekt řeší potřebu středních zdravotnických škol zkvalitnit praktické vyučování žáků oboru Zdravotnický asistent (ZA 53-41-M/01) za účelem zvýšení klíčových kompetencí a uplatnitelnosti absolventů školy na trhu práce. Projekt usiluje o přiblížení ošetřovatelské teorie k ošetřovatelské praxi. Za tímto účelem je na SZŠ Kroměříž zřízeno středisko praxe, které zabezpečí organizační, personální a materiální podmínky pro rozšíření spolupráce SZŠ se zaměstnavateli a se základními školami. Středisko je autonomní jednotkou, která je včleněna do organizační struktury Střední zdravotnické školy Kroměříž.

Cíl projektu

  • zkvalitnit praktické vyučování žáků oboru vzdělávání Zdravotnický asistent
  • poskytnout poradenství základním školám při zřizování minipodniků z oblasti první pomoci

ZŠ Morkovice je zapojena do následujících aktivit projektu:
Klíčová aktivita č. 5: Poradenství základním školám při zajišťování minipodniků z oblasti první pomoci.

Cílem projektu bylo poskytnout poradenství základním školám při zřizování minipodniků z oblasti první pomoci. ZŠ Morkovice byla zapojena do 5. aktivity projektu: Poradenství základním školám při zajišťování minipodniků z oblasti první pomoci. V rámci projektu pracoval na škole zdravotnický kroužek pod vedením paní Moniky Ševčíkové, který navštěvovali žáci 1. a 2. stupně. V hodinách přírodopisu a výchovy ke zdraví v 8. ročníku proběhla výuka předlékařské první pomoci. Ve středu 13. května 2015 a v pátek 29. května 2015 v rámci projektu žáci 4. ročníku pod vedením svých starších spolužáků nacvičovali ošetřování jednotlivých simulovaných zranění. Na jednotlivých stanovištích ošetřovali zlomeninu horní končetiny, popáleninu, úpal a úžeh, bezvědomí, šok, krvácení a odřeniny, resuscitovali na figuríně. Pochvala patří žákům 8. ročníku za přípravu a práci u jednotlivých zranění.

Ing. Radka Zdražilová

ZŠ Morkovice | 2017-2018