Dnes je středa 15. srpna 2018. Svátek má Hana. Jsou hlavní prázdniny. Školní rok začne za 19 dní.
Výuka Projekty Dokumenty Školní rok Naše škola Výročí 90 let

Školní zahrada ZŠ Morkovice

V roce 2016 jsme získali neinvestiční dotaci z Fondu Zlínského kraje ve výši 64 000 Kč na realizaci projektu Školní zahrada ZŠ Morkovice. Díky rozvojovému programu Podpora ekologických aktivit v kraji můžeme zahájit realizaci projektu Školní zahrada ZŠ Morkovice. Cílem projektu je revitalizace a rozšíření nevyhovující školní zahrady - obnovení a rozšíření zelinářské zahrady doplněné o prvky jako jsou pařeniště, skleník a domek na nářadí. Projekt dá žákům každé třídy možnost realizace výuky zahradničení v souladu s přírodou, bez využití chemie, s aplikací polykulturního nebo střídavého systému pěstování plodin a s tím související nauce o jednotlivých rostlinách. Nové prvky jako je pařeniště a skleník rozšíří škálu pěstovaných rostlin a umožní také prakticky celoroční využití zahrady. Součástí projektu je i vytvoření naukového bylinného koutu a výsadba a udržování tradiční louky. Zahrada bude využívána jako environmentální učebna napříč předměty s cílem vychovávat člověka žijícího a hospodařícího v souladu s přírodou. Člověka, který zná zákony v přírodě, dovede je popsat a aplikovat. Člověka, který si přírody váží. Cílem je také vytvoření pracovních listů v jednotlivých předmětech.Příprava na jaro

I když to v úterý 1. března vypadalo venku jako v prosinci, přesto jsme se s žáky 6. ročníku již připravovali na jaro.

Vysévali jsme v praktických činnostech do misek semínka salátu, paprik a rajčat různých velikostí, barev a chutí. Do truhlíků jsme vyseli také ředkvičky. Ty se předpěstovávat nemusí, ale my se je takto budeme snažit vypěstovat dřív než venku. Jak se povede rostlinkám ve třídě budeme sledovat na okenním parapetu. Na miskách rychlíme řeřichu, která je výborná na chleba s máslem nebo s pomazánkou.

Ing. Radka Zdražilová a zahradníčci z 6. tříd

Zahradu máme – život jí dáme

Základní škola Morkovice podala v rámci vyhlášeného dotačního řízení fondu Zlínského kraje na podporu ekologických aktivit projekt s názvem Školní zahrada ZŠ Morkovice. Náš projekt byl podpořen s dalšími 18 vybranými projekty z celkového počtu 46 podaných projektů částkou 64 tisíc Kč.

Cílem je vytvořit zahradu, ve které budou děti používat všechny smysly, rozvíjet práceschopnost, pečovat o užitkové rostliny, které pak díky své práci mohou i ochutnat. Vše by mělo probíhat formou hry a prožitkového učení s návazností na již dříve získané poznatky.

Během projektu obnovíme a rozšíříme zelinářskou zahradu o pařeniště, skleník a domek na nářadí. Projekt dá žákům každé třídy možnost realizace výuky zahradničení v souladu s přírodou s aplikací polykulturního nebo střídavého systému pěstování plodin a s tím související nauce o jednotlivých rostlinách. Součástí projektu je i vytvoření naukového bylinného koutu a malého školního arboreta, výsadba a udržování tradiční louky. Zahrada bude využívána jako environmentální učebna napříč předměty s cílem vychovávat člověka žijícího a hospodařícího v souladu s přírodou. Pro výuku žáků budou vytvořeny pracovních listy v jednotlivých předmětech.

Ing. Radka Zdražilová

Jaro a léto na školní zahradě ZŠ v Morkovicích

V letošním roce získala naše škola finanční prostředky v rámci Podpory ekologických aktivit v kraji z fondu Zlínského kraje – sekce rozvojové programy a krizové řízení. Název projektu je Školní zahrada ZŠ Morkovice. V měsíci dubnu 2016 jsme začali se žáky intenzivně pracovat na obnově zahrady. V pracovních činnostech žáci nakreslili stávající stav zahrady a připravili plánek. Poté jsme se žáky diskutovali, jak zahradu upravit, rozčlenit, co by na zahradě nemělo chybět, jak dál postupovat při obnově zahrady. Musím říct, že žáky práce na zahradě bavila a vždy se těšili, co budeme dělat. Nejdříve jsme domluvili úpravu terénu pro založení květnaté louky a malého školního arboreta. Dalším úkolem bylo založit květnatou louku, výsev a výsadba zeleniny, brambor. Ze zelenin jsme vyseli ředkvičku, hrách, cibuli do tzv. smíšených záhonů, dále okrasnou kukuřici a fazole, okrasné dýně. Ve třídách jsme v předjaří vyseli několik druhů rajčat se žáky 6. ročníku. Vzrostlé předpěstované rostlinky jsem vysázeli na připravené záhony v druhé polovině května. Během měsíce května jsme upravili plochu pro výsev louky mezi budovou 1. stupně a šatnami. Velký dík patří žákům bývalého 9. ročníku, kteří mi pomáhali při založení louky. Bylo nutno vybrat kamínky, cihly a vše, co nepatřilo na louku, vykopat a vybrat vytrvalé plevele, uhrabat, urovnat. Po výsevu semínek kvetoucí louky silní kluci louku uváleli ručním válem, který jsme si půjčili od místních tenistů. S velkými obavami jsem čekala, jak bude louka postupně zelenat. Louku jsme zaseli 1. června 2016. Během prázdnin už začaly růst některé rotlinky a plocha mezi budovami se začala zelenat a následně i krásně barevně kvést. Na kvetoucí louku je krásný pohled z haly školy. V rámci projektu jsme v květnu zakoupili skleník, osázeli jej paprikami a rajčaty, které jsme dostali darem od paní Jiříčkové. Rostliny ve skleníku a rajčata na zahradě jsme mulčovali dřevěnými hoblinami. Mulčování spočívá v obsypání nebo pokrytí okolí rostlin materiálem, kterým nedokážou prorůst nežádoucí rostliny. Plevel mulčem neproroste, nastýlka zlepšuje vláhové  poměry. Zeleninu jsem zalévala dešťovu vodou a hnojila rostlinným hnojivem, výluhem - jíchou – z kopřiv a přesličky. Na zahradě nepoužíváme žádné chemické prostředky na likvidaci plevelů a škůdců, chorob, rašelinu a umělá hnojiva. V praktických činnostech žáci 6. ročníku s panem učitelem Strnadelem vyrobili kompostér ze starých pařeništních oken. Je umístěn za skleníkem na zahradě. Pro zálivku vysázených rostlin, zeleniny a stromků jsme dostali darem od pana Ledviny barel na vodu o objemu 1000 l. Umístili jsme ho na zahradu pod nářaďovnu. Dešťová vody je zachycována do barelu ze střechy nářaďovny a šopy na papír. Byl také vybudován nový chodník na zahradě mezi částí okrasnou - malým školním arboretem - a zelinářskou částí.

Pod nářaďovnou jsme na pozemku udělali vyvýšený záhon z vrbového proutí o velikosti 1 m x 1 m. Na vyplétání se podíleli nejvíce žáci bývalé 9.A třídy pod odborným vedením Dominika Žemžuly. Proutí jsme si mohli nařezat v prutníku pana Procházky. Vyvýšený záhon osázeli žáci 1.A třídy pod vedením paní učitelky Pospíšilové. Na zahradě jsme po terénních úpravách založili malé školní arboretum. Rostlinky, bylinky a květiny jsme získali darem od rodičů, pedagogů i místních občanů. Arboretum jsme oddělili od cesty u dílny živým plotem, vysázeným z jedliček, smrčků a borovic. I když jsme je zalévali a pečovali o ně, polovina rostlinek nám nezakořenila, a museli jsme je tedy nahradit listnatými stromky. Od pana Beerkense jsme dostali keře a stromky pro výsadbu na školní zahradu. Byly vysázeny u nové budovy na místo, které jsem nazvala „množárna“. Rostlinky jsme vysázeli do připraveného substrátu, v dalším období budou vybrána místa, kam budou stromky a keře vysázeny. Pro terénní úpravy, do skleníku a pro založení záhonů jsme získlali substrát a dřevitou štěpku od Technických služeb Morkovice – Slížany.

Vypěstovanou zeleninu si sklidili žáci sami a byla jim k dispozici na svačinu individuálně nebo ji využily paní kuchařky pro žáky na školní svačinky. Během prázdnin byla zelenina využita ve školní kuchyni pro saláty nebo přílohy k obědům. V době hlavních prázdnin jsem spolu s kolegy udržovala zahradu v bezplevelném stavu, zalévala a sbírala bylinky, květy měsíčku zahradního a divizny. Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří mi pomáhali na obnově školní zahrady. V dalším období nás čeká ještě hodně práce, budeme se snažit získat certifikát Přírodní zahrada.

Ing. Radka Zdražilová, vyučující pracovních činností

Školní botanická zahrada a arboretum ZŠ Morkovice

V roce 2016 jsme začali budovat s žáky naší školy batanickou zahradu a malé školní arboretum. Bude sloužit k výuce přírodopisu, přírodovědy, prvouky, pracovních činností. Nejdříve jsme nechali starý pozemek, na kterém byla jsem tráva, zorat. Poté následovalo odtravnění, vytrhání starých plevelů a urovnání pozemku. Půdu jsme obohatili kompostem z místní kompostárny. Mezi okrasnou zahradou a zelinářskou částí zahrady jsme nechali vybudovat široký chodník, který odděluje obě části zahrady. Na vybudování chodníku byly použity původní kychličky ze starého, již nyvyhovujícího chodníku. Vysázeli jsme okrasné trvalky a bylinky, založili jsme záhon jadoníku okolo skleníku, který jsme doplnili trsy levanldule lékařské. Jahodník vysázeli i žáci 1. ročníku do vyvýšeného záhonu z vrbového proutí. Tento záhon vytvořili žáci 9. ročníku z darovaného proti od pana Procházky, které jsme si nařezali v prutníku.

Na jaře v 2016 jsme vysázeli do množárny darované rostliny od pana Beerkense - hloh jednosemenný, ptačí zob obecný, višeň tureckou, lísku obecnou, dřín obecný, svídu krvavou, řešetlák počistivý, krušinu olšovou, kalinu obecnou, brslen evropský, zimolez obecný, muchovník Lamarckův, růži šípkovou, růži vinnou, růži svráskatou a tavolník van Houtteův. Moc děkujeme za poskytnuté dřeviny. Letos na jaře jsme je zakořeněné rozesázeli po školní zahradě. Pro ohraničení pozemku jsme vysázeli na jaře 2016 jehličnaky ke školní dílně, bohužel přes veškerou péči se nám podařilo vypěstovat pouze 2 stromky jedliček a jeden dub na okraj k plotu. Na okraji pozemku k plotu jsme vysadili 4 keře zimostrázu vždyzeleného - jinak nazývaného krušpánek nebo buxus. Na okrasný květinový záhon jsme vysadili květiny - trvalky, jahodník, maliník, okrasné keře, rakytník řešetlákový, v letošním roce jsme ohraničili záhon řadou vrbových proutků, které nám po zapojení vytvoří živý plot od studny. Na záhonu najdeme tulipány, kamzičník, modřenec, dlužichy, máky, pomněnky bahenní, jiřiny, rozchodníky, vrbinu penízkovou, prvosenky, sasanky, několik druhů měříků různých barev květů, barvínek, hluchavku žlutou, srdcovky bílé a červené, diviznu velkokvětou, reveň – neboli rebarboru, čistec, astry, levanduli lékařskou, třapatku nachovou, čistec velkokvětý, řebříček, routu vonnou, plicník, máčku sivou, chryzantémy – listopadky, měsíček lékařský, čechravu, kosatce, juku vláknitou, chrpy, pryšce, kuklíky, čemeřice, bohyšku, vratič, libeček, pivoňku úzkolistou. V prostoru za nářaďvnou jsme vybudovali vyvýšené záhony a osázeli je bylinkami – dobromysl, jahodník obecný, meduňka lékařská, máta klasnatá, máta mentha, máta bazalková, máta peprná, máta čokoládová, pažitka, petržel, šalvěj kékařská, dobromysl oregáno. Kromě nich najdete na zahradě kopřivu dvoudomou, bez černý, jitrocel kopinatý a obecný, hluchavky bílé a nachové, levandule, řebříčky. Zahrada není jen místem pěstování květin, bylinek, ale najdete u nás i zeleninové záhohy a plevele, které jistě na zahradu patří. Abychom v zahradě mohli pozorovat také živočišné zástupce, vybudovali jsme hmyzí hotel a vysázeli motýlí keř – Komuli Davidovu. V zadní části zahrady jsme vytvořili broukoviště – skupinu kmenů, špalků a větví zakopaných částečně v zemi a na ní položených. Velmi zajímavě působí Tavola kalinolistá, která jako první keř kvete na zahradě. Vstup na školní dvůr krásně provoní šeřík. Vstup do nové budovy ze zahrady je osázen zlaticí převislou – zlatým deštěm. Budovu nářaďovny jsme osázeli popínavým plaménkem, přísavníkem a povíjnicí nachovou.

Ing. Radka Zdražilová

Kvetoucí louka v naší škole

V rámci projektu Školní zahrada ZŠ Morkovice jsme v loňském školním roce s žáky 9. ročníku založili kvetoucí louku mezi starou budovou a šatnami. Již na podzim jsme se těšili z krásně zapojeného porostu louky, která byla plna barev známých i némě známých bylin a trav. Travní směs obsahuje velké množství nešlechtěných, divoce rostoucích druhů rostlin, například kopretiny, vlčí mák, chrpy, koukoly, černuchy. Kvetoucí louka poskytuje na pohled nejrůznější tvary květů mnoha barev. Vytváří pestré luční společenství, které poskytuje přirozené prostředí pro mnoho druhů motýlů, hmyzu a dalších druhů živočichů. Louka nevyžaduje časté a pravidelné sečení, závlahu ani vydatné hnojení. Naopak pravidelná závlaha a bohaté hnojení, zejména dusílem, podpoří růst pouze travin, které začnou utlačovat mnoho druhů květin. Jestliže se louka nechá vykvést a semena dozrají, dochází k samovolné obnově lučního společenství. V loňském roce jsem louku posekli jen zčásti, v letošním roce počítáme se sečením maximálně 2 – 3 krát. Před výsevem jsme pozemek zbavili všech rostlin, předcházející távník byl zorán, zbytky plevelů a trav jsme vykopali a odnesli z pozemku. Následně byl pozemek urovnám, odstranili jsme zbytky cihel a kamenů. Po výsevu jsme semena lehce zapravili do půdy hráběmi do hloubky 3 – 5 mm a uváleli válem. Doporučená dávka pro výsev semen je 5 – 8 g/m2 . Ideální období pro výsev je duben – květen, náši louku jsme zaseli 31.5.2016. Na pozemek jsme vasadili pro motýly keř, kterému se lidově říká „motýlí keř“, neboli Komule Davidova.  Zjara se keř obalí tmavozelenými listy, vonné a nápadné květenství se pak objevuje v červenci. Až 50 cm dlouhé klasy květů skoro ihned přilákají roje motýlů, kteří v jeho blízkosti setrvávají až do září, kdy keř pomalu odkvétá. Komule davidova je pro motýly natolik přitažlivá, že je možné na ní občas pozorovat i vzácné a unikátní druhy motýlů, které vůně přiláká i z velké dálky. Barevnou a rozmanitou kvetoucí louku můžeme pozorovat z oken školní haly

Ing. Radka Zdražilová

The School Garden

V těchto krásných slunečných dnech využívají žáci naší školy možnosti výuky na školní zahradě a venkovní učebně.

V angličtině si zde například páťáci procvičují své cizojazyčné znalosti zeleniny, ovoce a vazby There is/are...

Mgr. Jana Teriaki, ředitelka školy

Školní zahrada ZŠ MorkoviceŠkolní zahrada ZŠ MorkoviceŠkolní zahrada ZŠ MorkoviceŠkolní zahrada ZŠ MorkoviceŠkolní zahrada ZŠ MorkoviceŠkolní zahrada ZŠ MorkoviceŠkolní zahrada ZŠ MorkoviceŠkolní zahrada ZŠ Morkovice
ZŠ Morkovice | 2017-2018