Dnes je úterý 19. ledna 2021. Svátek má Doubravka. První pololetí školního roku skončí za 9 dní.
Distanční výuka Projekty Dokumenty Školní rok Naše škola 2020-2021

Školní družina

Školní družina

Školní družina

Školní družina sídlí v jednom z pavilonů budovy základní školy, je tedy v bezprostřední blízkosti veškerého školního dění.

Školní rok 2019-2020

Školní rok 2018-2019

Školní rok 2017-2018

Ve školní družině se děti ráno a odpoledne věnují společným hrám a zábavě. Za pěkného počasí se mohou vydovádět na družinovém hřišti. Provozní doba školní družiny je ráno od 6:15 do 7:35 hodin a odpoledne od 11:30 do 16:00 hodin. Docházka zapsaných žáků je povinná, nepřítomnost musí být rodiči písemně omluvena. Měsíční poplatek za využití školní družiny: 100,- Kč. Informace k úhradě poplatku:

Platby za školní družinu poukazujte pouze bezhotovostně na účet školy: 1483438369/0800.
Do zprávy pro příjemce napište: jméno žáka, třída, školní družina
Platba se bude provádět ve třech etapách:

září – prosinec částka 400,- Kč do konce listopadu
leden – březen částka 300,- Kč do konce února
duben – červen částka 300,- Kč do konce květnaKritéria pro přijetí žáka do školní družiny

  • uchazeč je žákem ZŠ Morkovice
  • věk uchazeče (přednost mají mladší žáci)
  • zákonní zástupci splnili všechny podmínky přijetí (formální náležitosti jako jsou přihláška, informace o času vyzvedávání žáků, informace o osobě zmocněné žáka vyzvednout, seznámení se s vnitřním řádem družiny, apod.)
  • maximální počet žáků školní družiny zapsaný ve školském rejstříku (školní družina přijímá maximálně do počtu 100 žáků)
Ve školním roce 2018/2019 byli do školní družiny přijati všichni přihlášení žáci
ZŠ Morkovice | 2020-2021