Dnes je sobota 8. srpna 2020. Svátek má Soběslav. Jsou hlavní prázdniny. Školní rok začne za 24 dní.
Úkoly Projekty Dokumenty Školní rok Naše škola Výročí 90 let

Školní družina

Školní družina

Školní družina

Školní družina sídlí v jednom z pavilonů budovy základní školy, je tedy v bezprostřední blízkosti veškerého školního dění.

Školní rok 2019-2020

Školní rok 2018-2019

Školní rok 2017-2018

Ve školní družině se děti ráno a odpoledne věnují společným hrám a zábavě. Za pěkného počasí se mohou vydovádět na družinovém hřišti. Provozní doba školní družiny je ráno od 6:15 do 7:35 hodin a odpoledne od 11:30 do 16:00 hodin. Docházka zapsaných žáků je povinná, nepřítomnost musí být rodiči písemně omluvena. Měsíční poplatek za využití školní družiny: 100,- Kč. Informace k úhradě poplatku:

Platby za školní družinu poukazujte pouze bezhotovostně na účet školy: 1483438369/0800.
Do zprávy pro příjemce napište: jméno žáka, třída, školní družina
Platba se bude provádět ve třech etapách:

září – prosinec částka 400,- Kč do konce listopadu
leden – březen částka 300,- Kč do konce února
duben – červen částka 300,- Kč do konce květnaKritéria pro přijetí žáka do školní družiny

  • uchazeč je žákem ZŠ Morkovice
  • věk uchazeče (přednost mají mladší žáci)
  • zákonní zástupci splnili všechny podmínky přijetí (formální náležitosti jako jsou přihláška, informace o času vyzvedávání žáků, informace o osobě zmocněné žáka vyzvednout, seznámení se s vnitřním řádem družiny, apod.)
  • maximální počet žáků školní družiny zapsaný ve školském rejstříku (školní družina přijímá maximálně do počtu 100 žáků)
Ve školním roce 2018/2019 byli do školní družiny přijati všichni přihlášení žáci
ZŠ Morkovice | 2019-2020