Dnes je úterý 19. ledna 2021. Svátek má Doubravka. První pololetí školního roku skončí za 9 dní.
Distanční výuka Projekty Dokumenty Školní rok Naše škola 2020-2021

Pohled do historie naší školy

18. prosince 1924 byla otevřena na školní slavnosti nová budova školní číslo 416, která svou výstavností vyniká daleko široko. Plány vypracoval architekt Jar. Syřiště, profesor průmyslové školy v Brně. Stavitelem zvolen Václav Stolejda, stavitel z Brna. Náklad obnášel celkem 1,056.000 Kč mimo vedlejší výdaje podružné. Stavba trvala celý rok. První kop do země učiněn na staveništi 17. prosince 1923. Stavba byla pak pro potíže činěné ze strany místního velkostatku na 1 měsíc přerušena a po vánocích se pracovalo dále, pokud nepříznivé zimní počasí dovolovalo. Kolaudace odbývána 26. listopadu 1924.

Hned v únoru roku 1930 započato s přípravnými pracemi pro přístavbu nové školy. Úsilí korunováno zdarem: koncem října dohotoveno přistavěné křídlo, zbudované nákladem skoro 700.000 Kč, včetně vnitřního zařízení. Přístavbu zplánoval brněnský stavitel Václav Stolejda.

Tak hovoří o stavbě nynější "staré budovy" naší základní školy obecní kronika Morkovic. V roce 1957 byla přistavěna tělocvična a další tři třídy.

V roce 1967 byl slavnostně otevřen pavilon školní jídelny a školní družiny. V roce 1985 byla dokončena stavba pavilonu šaten a dnešní "nové budovy".Pohled do historie naší školy
Pohled do historie naší školy
Pohled do historie naší školy
Pohled do historie naší školy
Pohled do historie naší školy
Pohled do historie naší školy
ZŠ Morkovice | 2020-2021