Dnes je neděle 24. března 2019. Svátek má Gabriel. Velikonoční prázdniny budou za 25 dní.
Výuka Projekty Dokumenty Školní rok Naše škola Výročí 90 let

Klima školy

Do šetření jsou zapojeni žáci 5. až 9. ročníku, rodiče všech žáků a učitelé.

Co je klima školy?

V jistém zjednodušení - když se hovoří o klimatu školy, myslí se tím, jak se tam lidé (žáci, učitelé, vedení školy, nepedagogičtí pracovníci) cítí, jaké jsou tam mezilidské vztahy a existují-li tam nějaké obecněji sdílené hodnoty, na jejichž základě se lidé určitým způsobem chovají. Odborná literatura chápe klima školy jako celkovou kvalitu interpersonálních vztahů a sociálních procesů v dané škole, jako úroveň komunikace a interakce mezi všemi aktéry procesů vzdělávání ve škole včetně sociálních partnerů školy, dlouhodobější sociálně emocionální naladění a relativně ustálené způsoby jednání, které jsou založeny na implicitních či explicitních hodnotách a pravidlech života ve škole.

Převzato z http://www.rodicevitani.cz/pro-rodice/klima-skoly-ma-zasadni-vliv-na-to-jak-se-deti-uci.

Výsledky

ZŠ Morkovice | 2018-2019