Dnes je pátek 7. srpna 2020. Svátek má Lada. Jsou hlavní prázdniny. Školní rok začne za 25 dní.
Úkoly Projekty Dokumenty Školní rok Naše škola Výročí 90 let

Klima školy

Do šetření jsou zapojeni žáci 5. až 9. ročníku, rodiče všech žáků a učitelé.

Co je klima školy?

V jistém zjednodušení - když se hovoří o klimatu školy, myslí se tím, jak se tam lidé (žáci, učitelé, vedení školy, nepedagogičtí pracovníci) cítí, jaké jsou tam mezilidské vztahy a existují-li tam nějaké obecněji sdílené hodnoty, na jejichž základě se lidé určitým způsobem chovají. Odborná literatura chápe klima školy jako celkovou kvalitu interpersonálních vztahů a sociálních procesů v dané škole, jako úroveň komunikace a interakce mezi všemi aktéry procesů vzdělávání ve škole včetně sociálních partnerů školy, dlouhodobější sociálně emocionální naladění a relativně ustálené způsoby jednání, které jsou založeny na implicitních či explicitních hodnotách a pravidlech života ve škole.

Převzato z http://www.rodicevitani.cz/pro-rodice/klima-skoly-ma-zasadni-vliv-na-to-jak-se-deti-uci.

Výsledky

ZŠ Morkovice | 2019-2020