Dnes je středa 18. září 2019. Svátek má Kryštof. Podzimní prázdniny budou za 41 dní.
Výuka Projekty Dokumenty Školní rok Naše škola Výročí 90 let

Pedagogický sbor 2019-2020

Jméno Třída    Vyučuje, zodpovědnost, e-mail
Mgr. Jana Teriaki AJ, Vol, ředitelka
reditelka (zavináč) zsmorkovice.cz
Mgr. Jitka Kyasová AJ, zástupce ředitele pro 1. stupeň, výchovná poradkyně pro 1. stupeň, vedoucí předmětové komise cizích jazyků, vedoucí metodického sdružení 1. stupně, uvádějící učitelka
jitka.kyasova (zavináč) zsmorkovice.cz
PhDr. Jakub Forýtek TV, VkO, Inf, AJ, Vol, zástupce ředitele pro 2. stupeň, sbírka TV, VkO, vedoucí předmětové komise, VkO, TV a VkZ, koordinátor ŽP, koordinátor ŠVP
jakub.forytek (zavináč) zsmorkovice.cz
Mgr. Kristýna Ludíková 1.A kristyna.ludikova (zavináč) zsmorkovice.cz
Mgr. Lucie Dopitová 1.B lucie.dopitova (zavináč) zsmorkovice.cz
Mgr. Simona Březková 2.A simona.brezkova (zavináč) zsmorkovice.cz
Mgr. Hana Doleželová 2.B uvádějící učitelka
hana.dolezelova (zavináč) zsmorkovice.cz
Mgr. Hana Vybíralová 3.A uvádějící učitelka
hana.vybiralova (zavináč) zsmorkovice.cz
Michaela Ptáčková, DiS. 3.B vychovatelka ve školní družině
michaela.ptackova (zavináč) zsmorkovice.cz
Pavlína Kučíková 3.C pavlina.kucikova (zavináč) zsmorkovice.cz
Mgr. Kamila Červenková 4.A kamila.cervenkova (zavináč) zsmorkovice.cz
Mgr. Vladimíra Pospíšilová 4.A pedagog pro žáky s SVP – podpůrné opatření
vladimira.pospisilova (zavináč) zsmorkovice.cz
Mgr. Veronika Lužová 4.B D
veronika.luzova (zavináč) zsmorkovice.cz
Mgr. Tereza Pospíšilová 5.A tereza.pospisilova (zavináč) zsmorkovice.cz
Mgr. Lenka Foltýnová 5.B sportovní akce 1. stupně, uvádějící učitelka
lenka.foltynova (zavináč) zsmorkovice.cz
Mgr. Veronika Knyblová 5.C Z
veronika.knyblova (zavináč) zsmorkovice.cz
Mgr. Denisa Marková 6.A Př, Ch, Tv
denisa.markova (zavináč) zsmorkovice.cz
Mgr. Zdeněk Zaoral 6.B Př, F, Ch, Tv, Vol, sbírka chemie
zdenek.zaoral (zavináč) zsmorkovice.cz
Mgr. Dana Derková 6.C M, Př, Vol, uvádějící učitelka, školní metodička prevence, sbírka přírodopisu, lektorka zážitkové pedagogiky
dana.derkova (zavináč) zsmorkovice.cz
Mgr. Veronika Šmídová 7.A Čj, D, Vol
veronika.smidova (zavináč) zsmorkovice.cz
Mgr. Linda Pipek Lendelová 7.B Čj, Aj, TV
linda.pipek (zavináč) zsmorkovice.cz
Mgr. Monika Navrátilová 7.C Z, VkO, Vv, Pč, Vol, sbírka Z
monika.navratilova (zavináč) zsmorkovice.cz
Mgr. Jana Barnetová 8.A RJ, Vv, VkO, Vol, sbírka Rj, sbírka Vv
jana.barnetova (zavináč) zsmorkovice.cz
Mgr. Miroslav Koudelka 8.B Čj, Aj, Vol, sbírka AJ, sbírka ČJ, uvádějící učitel
miroslav.koudelka (zavináč) zsmorkovice.cz
Jarmila Hubená 8.C M, Vol
jarmila.hubena (zavináč) zsmorkovice.cz
Mgr. Martina Ludíková 9.A Aj, Vol, koordinátor pro nadané žáky
martina.ludikova (zavináč) zsmorkovice.cz
Mgr. Eva Pátíková 9.B Čj, D, VkO, Vol, sbírka dějepisu
eva.patikova (zavináč) zsmorkovice.cz
Mgr. Klára Adamíková Čj, Vol, VkO, VkZ, Vv, Nj
klara.adamikova (zavináč) zsmorkovice.cz
Kristýna Strašáková Aj
kristyna.strasakova (zavináč) zsmorkovice.cz
Bc. Jan Najman Inf, Rj, D, Z, M, Tv 
jan.najman (zavináč) zsmorkovice.cz
Mgr. et Bc. Marie Sobotková, dipl. um. Hv, Vedoucí předmětové komise Hv, sbírka Hv
marie.sobotkova (zavináč) zsmorkovice.cz
Mgr. Radek Strnadel M, Inf, Pč, Vol, sbírka informatiky, školní dílna, ICT, vedoucí předmětové komise M+Inf, sbírka M
radek.strnadel (zavináč) zsmorkovice.cz
Ing. Radka Zdražilová výchovná poradkyně pro 2. stupeň, kariérová poradkyně, vedoucí předmětové komise Pč, školní kuchyňka, sbírka F
radka.zdrazilova (zavináč) zsmorkovice.cz
Vlasta Beerkensová asistentka pedagoga 8.C, keramická dílna
vlasta.beerkensova (zavináč) zsmorkovice.cz
Renáta Brablíková asistentka pedagoga 7.A
renata.brablikova (zavináč) zsmorkovice.cz
Veronika Hlaváčová asistentka pedagoga 5.A
veronika.hlavacova (zavináč) zsmorkovice.cz
Jolana Churá asistentka pedagoga 7.C, školní asistentka
jolana.chura (zavináč) zsmorkovice.cz
Zuzana Navrátilová asistentka pedagoga 1.A
zuzana.navratilova (zavináč) zsmorkovice.cz
Lenka Oulehlová asistentka pedagoga 2.A, vychovatelka ve školním klubu, sbírka školního klubu
lenka.oulehlova (zavináč) zsmorkovice.cz
Kateřina Polišenská školní asistentka se zaměřením na sociální práci
katerina.polisenska (zavináč) zsmorkovice.cz
Lenka Ryšánková asistentka pedagoga v 2.A
lenka.rysankova (zavináč) zsmorkovice.cz
Ivana Špatinová asistentka pedagoga 2.B
ivana.spatinova (zavináč) zsmorkovice.cz
Andrea Tesařová asistentka pedagoga 5.B
andrea.tesarova (zavináč) zsmorkovice.cz
Kristýna Valouchová, DiS asistentka pedagoga 1.B, vychovatelka ve školní družině
kristyna.valouchova (zavináč) zsmorkovice.cz
Bc. Alena Večerková, DiS. asistentka pedagoga 8.A, koordinátor ŽP, školní asistentka, sbírka asistentek + LMP učebnic + sborovna 2. stupně, lektorka zážitkové pedagogiky, asistentka metodičky prevence
alena.vecerkova (zavináč) zsmorkovice.cz
Jindřiška Dobešová vychovatelka ŠD
jindriska.dobesova (zavináč) zsmorkovice.cz
Antonie Hrušáková vychovatelka ŠD, sbírka školních družin
antonie.hrusakova (zavináč) zsmorkovice.cz
ZŠ Morkovice | 2019-2020