TATO STRÁNKA JIŽ NENÍ OD SRPNA 2021 AKTUÁLNÍ. NAVŠTIVTE NAŠI NOVOU INTERNETOVOU STRÁNKU NA WWW.ZSMORKOVICE.CZ.
Distanční výuka Projekty Dokumenty Školní rok Naše škola 2020-2021

TATO STRÁNKA NENÍ OD SRPNA 2021 AKTUÁLNÍ
DOČASNĚ JE ZDE JEŠTĚ DOSTUPNÁ PŮVODNÍ VERZE STRÁNKY.
NOVÁ VERZE STRÁNKY JE NA STÁLE STEJNÉ ADRESE
WWW.ZSMORKOVICE.CZ.

Pedagogický sbor 2020-2021

Jméno Třída    Vyučuje, zodpovědnost, e-mail, telefon
Mgr. Jana Teriaki AJ, RJ, Vol, ředitelka, EVO, sbírka EVVO
reditelka (zavináč) zsmorkovice.cz
telefon: 573 370 023 klapka 020
Mgr. Jitka Kyasová ástupce ředitele pro 1. stupeň, výchovná poradkyně pro 1. stupeň, vedoucí předmětové komise AJ, vedoucí metodického sdružení 1. stupně, koordinátorka pro nadané, sbírka nadaní
jitka.kyasova (zavináč) zsmorkovice.cz
telefon: 573 370 023 klapka 021
PhDr. Jakub Forýtek TV, VkO, Inf, Vol, zástupce ředitele pro 2. stupeň, sbírka TV, VkO, vedoucí předmětové komise, VkO, TV a VkZ, koordinátor ŽP, koordinátor ŠVP
jakub.forytek (zavináč) zsmorkovice.cz
telefon: 573 370 023 klapka 022
Mgr. Hana Vybíralová 1.A
hana.vybiralova (zavináč) zsmorkovice.cz
Mgr. Hana Doleželová 1.B
hana.dolezelova (zavináč) zsmorkovice.cz
Mgr. Kristýna Ludíková 2.A kristyna.ludikova (zavináč) zsmorkovice.cz
Mgr. Lucie Dopitová 2.B lucie.dopitova (zavináč) zsmorkovice.cz
Mgr. Simona Březková 3.A simona.brezkova (zavináč) zsmorkovice.cz
Mgr. Kamila Štěpánková 3.B kamila.stepankova (zavináč) zsmorkovice.cz
Mgr. Lenka Foltýnová 4.A Sportovní aktivity 1. stupně, uvádějící učitelka
lenka.foltynova (zavináč) zsmorkovice.cz
Michaela Ptáčková, DiS. 4.B vychovatelka ve školní družině
michaela.ptackova (zavináč) zsmorkovice.cz
Pavlína Kučíková 4.C pavlina.kucikova (zavináč) zsmorkovice.cz
Mgr. Kamila Červenková 5.A kamila.cervenkova (zavináč) zsmorkovice.cz
Mgr. Veronika Lužová 5.B D, sbírka školní kuchyňka
veronika.luzova (zavináč) zsmorkovice.cz
Mgr. Martina Ludíková 6.A Aj, Vol, sbírka AJ
martina.ludikova (zavináč) zsmorkovice.cz
Mgr. Eva Bánská 6.B Čj, D, Vol, Vedoucí předmětové komise, uvádějící učitelka ČJ, sbírka D
eva.banska (zavináč) zsmorkovice.cz
Mgr. Veronika Knyblová 6.C Z, Př, Vv, Pč, Tv
veronika.knyblova (zavináč) zsmorkovice.cz
Mgr. Jan Najman 7.A D, Vol, Z, M, Tv, vedoucí předmětové komise D 
jan.najman (zavináč) zsmorkovice.cz
Mgr. Zdeněk Zaoral 7.B Př, F, Ch, Vol, vedoucí předmětové komise Př, F, Ch, sbírka Ch
zdenek.zaoral (zavináč) zsmorkovice.cz
Mgr. Dana Derková 7.C Metodička prevence, lektorka zážitkové pedagogiky
dana.derkova (zavináč) zsmorkovice.cz
telefon: 573 370 023 klapka 042
Mgr. Klára Adamíková 8.A VkO, VkZ, Pč, NJ, Vv, Vol, sbírka NJ
klara.adamikova (zavináč) zsmorkovice.cz
Jarmila Hubená 8.B M, Vol, Pč
jarmila.hubena (zavináč) zsmorkovice.cz
Mgr. Monika Navrátilová 8.C ČJ, Z, Vol, vedoucí předmětové komise Z, sbírka Z
monika.navratilova (zavináč) zsmorkovice.cz
Mgr. Jana Barnetová 9.A RJ, VkO, Vv, Vol, vedoucí předmětové komise Vv a Druhý cizí jazyk, sbírka Vv a RJ
jana.barnetova (zavináč) zsmorkovice.cz
Mgr. Miroslav Koudelka 9.B Čj, Vol, sbírka ČJ
miroslav.koudelka (zavináč) zsmorkovice.cz
Mgr. Lucie Konečná ČJ, AJ, Vol
lucie.konecna@zsmorkovice.cz
Mgr. Alžběta Oppitzová AJ
alzbeta.oppitzova@zsmorkovice.cz
Mgr. Vladimíra Pospíšilová 4.A pedagog pro žáky s SVP – podpůrné opatření/speciální pedagog
vladimira.pospisilova (zavináč) zsmorkovice.cz
Mgr. et Bc. Marie Sobotková, dipl. um. Hv, Vedoucí předmětové komise Hv, sbírka Hv
marie.sobotkova (zavináč) zsmorkovice.cz
Mgr. Radek Strnadel M, Inf, Pč, Vol, sbírka informatiky, školní dílna, ICT, vedoucí předmětové komise M+Inf, sbírka M
radek.strnadel (zavináč) zsmorkovice.cz
telefon: 573 370 023 klapka 042
Ing. Radka Zdražilová VkZ, Př, F, Pč, Vol, výchovná poradkyně pro 2. stupeň, kariérová poradkyně, vedoucí předmětové komise Pč, sbírka Fy
radka.zdrazilova (zavináč) zsmorkovice.cz
Vlasta Beerkensová asistentka pedagoga, keramická dílna
vlasta.beerkensova (zavináč) zsmorkovice.cz
Renáta Brablíková asistentka pedagoga
renata.brablikova (zavináč) zsmorkovice.cz
Veronika Hlaváčová asistentka pedagoga
veronika.hlavacova (zavináč) zsmorkovice.cz
Jolana Churá asistentka pedagoga
jolana.chura (zavináč) zsmorkovice.cz
Zuzana Navrátilová asistentka pedagoga
zuzana.navratilova (zavináč) zsmorkovice.cz
Lenka Oulehlová asistentka pedagoga, vychovatelka ve školním klubu, sbírka školního klubu
lenka.oulehlova (zavináč) zsmorkovice.cz
Kateřina Polišenská školní asistentka se zaměřením na sociální práci
katerina.polisenska (zavináč) zsmorkovice.cz
telefon: 573 370 023 klapka 051
Lenka Ryšánková asistentka pedagoga
lenka.rysankova (zavináč) zsmorkovice.cz
Ivana Špatinová asistentka pedagoga
ivana.spatinova (zavináč) zsmorkovice.cz
Andrea Tesařová asistentka pedagoga
andrea.tesarova (zavináč) zsmorkovice.cz
Kristýna Valouchová, DiS asistentka pedagoga, vychovatelka ve školní družině
kristyna.valouchova (zavináč) zsmorkovice.cz
Bc. Alena Večerková, DiS. asistentka pedagoga, koordinátor ŽP, školní asistentka, sbírka asistentek + LMP učebnic + sborovna 2. stupně, lektorka zážitkové pedagogiky, asistentka metodičky prevence
alena.vecerkova (zavináč) zsmorkovice.cz
telefon: 573 370 023 klapka 053
Jindřiška Dobešová vychovatelka ŠD
jindriska.dobesova (zavináč) zsmorkovice.cz
Antonie Hrušáková vychovatelka ŠD, sbírka školních družin
antonie.hrusakova (zavináč) zsmorkovice.cz
ZŠ Morkovice | 2020-2021