Dnes je pátek 7. srpna 2020. Svátek má Lada. Jsou hlavní prázdniny. Školní rok začne za 25 dní.
Úkoly Projekty Dokumenty Školní rok Naše škola Výročí 90 let

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy – posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Členové školního poradenského pracoviště:

výchovná poradkyně pro 1. stupeň: Mgr. Jitka Kyasová
jitka.kyasova (zavináč) zsmorkovice (tečka) cz
telefon: 573 370 023 klapka 021
výchovná poradkyně pro 2. stupeň: Ing. Radka Zdražilová
radka.zdrazilova (zavináč) zsmorkovice (tečka) cz
metodička prevence: Mgr. Dana Derková
dana.derkova (zavináč) zsmorkovice (tečka) cz
telefon: 573 370 023 klapka 042
asistentka metodičky prevence: Bc. Alena Večerková
alena.vecerkova (zavináč) zsmorkovice (tečka) cz
telefon: 573 370 023 klapka 053
koordinátorka pro nadané žáky: Mgr. Martina Ludíková
martina.ludikova (zavináč) zsmorkovice (tečka) cz
školní asistentka pro sociální práci: Kateřina Polišenská
katerina.polisenska (zavináč) zsmorkovice (tečka) cz
telefon: 725 514 905 | 573 370 023 klapka 051
ZŠ Morkovice | 2019-2020