Pod stromy je fajn

Projekt se zabýval výsadbou a následnou péčí o stromy a keře v přímém okolí školy, které je již dnes využíváno pro výuku venku a pohyb žáků venku o přestávkách. V tomto prostoru, kde původně byl pouze trávník a pár většinou náletových stromů v průběhu let vzniká park pro výuku a relaxaci. Jsou zde posedové kameny a klády, trvalkový záhon, buduje se právě venkovní jídelna/venkovní učebna/pódium pro hapenningy. Jedná se o hodně osluněný prostor a  výsadbou stromů jsme jej nejenom zastínili, ale také ochladili, aby výuka a pobyt v tomto prostoru byl příjemný.

Projekt byl podpořen částkou 30tis. Kč z Nadace Partnerství

Tato akce se vyvedla, park jsme dosadili. Video z této akce můžete shlédnout zde: https://youtu.be/wbqocL0QUdg