Sebeobrana pro žáky ZŠ - Umím se bránit II

Vzdělávací kurzy sebeobrany a reálné sebeobrany pro žáky 6. – 9. tříd základních škol na území Zlínského kraje

  • dotace Zlínského kraje: 98 000,- Kč
  • finanční spoluúčast školy: 42 000,- Kč

Projekt navazuje na loňský ročník výcviku sebeobrany. Cílí na žáky 2. stupně. Dívky trénovaly způsob obrany proti napadení a chlapci se soustředili spíše na techniku street fightu.  Celkem se každý ze zapojených žáků účastnil tří dvouhodinových lekcí. ve kterých si s lektory nacvičili základy sebeobrany.

Zlínský kraj