Školní roráty

V úterý  20. a ve středu 21 prosince jsme zažili alespoň částečnou atmosféru ranních adventních rorátů, jako zažívali naši předkové ještě před pár desítkami let, kdy každé ráno  za tmy chodili do kostela na ranní mše svaté a zpívali tz. roráty - tedy adventní písně. Rorátním písním vděčíme za podobu našeho českého jazyka. Ty se za doby národního obrození staly jedním ze zdrojů hledání zaniklých slov. Adventní písně mají naprosto jiný charakter než koledy, které v adventu běžně slýcháme a které by měly patřit až k Vánocům, stejně jako by celé období adventu mělo být o očekávání a přípravě na Vánoce, o hledání toho, co i my sami můžeme udělat pro zlepšení našeho chování, pro své nejbližší, pro školu, pro obec, pro svět….. V kostele jsme šli průvodem s lucernami a svíčkami. Mnozí žáci mohli využít svítilnu na svých mobilních telefonech. Promluvil k nám místní pan farář P. Jan Plodr a zazpívali jsme si několik starobylých a novodobých rorátních zpěvů, které doprovodili hrou na hudební nástroje žáci naší školy navštěvující i Základní uměleckou školu KM pobočku Morkovice v čele s panem učitelem Vojtěchem Ludíkem, kterému tímto moc děkujeme.

Mgr. Marie Sobotková