O školním klubu

Provozní doba školního klubu

  • pondělí  11:30 - 15:30 hod.

  • úterý      11:30 - 15:30 hod.

  • středa     12:30 - 15:30 hod.

  • čtvrtek     11:30 - 15:30 hod.

  • pátek       12:30 - 15:30 hod.

Kritéria pro přijetí žáka do školního klubu:

  • uchazeč je žákem ZŠ Morkovice
  • věk uchazeče (přednost mají žáci na 2. stupni)
  • zákonní zástupci podali přihlášku řádně a včas
  • maximální počet žáků školního klubu zapsaný ve školském rejstříku (školní klub přijímá maximálně do počtu 300 žáků)

Ve školním roce 2020/2021 byli do školního klubu přijati všichni přihlášení žáci.

Lenka Oulehlová, vychovatelka školního klubu