O školním klubu

Provozní doba školního klubu

  • každý den školního vyučování:  12:30 - 15:30 hod.
     

Kritéria pro přijetí žáka do školního klubu:

  • uchazeč je žákem ZŠ Morkovice
  • věk uchazeče (přednost mají žáci na 2. stupni)
  • zákonní zástupci podali přihlášku řádně a včas
  • maximální počet žáků školního klubu zapsaný ve školském rejstříku (školní klub přijímá maximálně do počtu 300 žáků)

Ve školním roce 2020/2021 byli do školního klubu přijati všichni přihlášení žáci.

Lenka Oulehlová, vychovatelka školního klubu