Spolu to dokážeme

Tento projekt s reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004379 je financován z operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV). Probíhá od 1.9.2017 do 31.8.2019. Je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků a podporu extrakurikulárních aktivit.

Škola získala evropskou dotaci ve výši 1 015 228 Kč. Z této dotace jsou nebo v projektovém období budou realizovány následující aktivity:

  • personální podpora: školní asistent s úvazkem 0,5 (realizace od 1.9.2017 do 31.8.2019)
  • rozvoj čtenářské gramotnosti: další vzdělávání pedagogických pracovníků - 32 hodinový kurz (realizace 2018)
  • příprava na vyučování žáků ohrožených školním neúspěchem (realizace 2017/2018, 2018/2019)
  • personální podpora: psycholog s úvazkem 0,5 (realizace od 1.9.2018 do 31.8.2019)