CREATING CONTACTS FOR ACCREDITED ORGANISATIONS 3.0

TCA seminář pro školy s akreditací Erasmus + proběhl ve dnech 25. - 28. dubna 2023 ve švédském Helsingborgu. Tohoto semináře se účastnilo 108 zástupců základních škol, učilišť, středních škol, konsorcií a center vzdělávání dospělých z celkem 21 států. Cílem tohoto semináře bylo sdílení zkušeností s mobilitami žáků a učitelů v rámci Erasmus +  a navázání kontaktů pro budoucí spolupráce. Za naši školu se semináře účastnila ředitelka školy Mgr. J. Teriaki. Podařilo se najít kontakty pro  spolupráci s partnerskými školami ze Švédska a Litvy.

Erasmus Plus

Mgr. Jana Teriaki, ředitelka školy