Výuka přírodních věd nově

Cíl projektu:

  • Inovace výuky přírodních věd se zaměřením na badatelsky orientovanou výuku
  • Zdokonalení motivačních technik v práci pedagoga za účelem zvýšení vnitřní motivace žáků
  • Zavedení konstruktivistického přístupu do výuky se zřetelem na práci tutora, týmovou práci
  • Využití poznatků a dovedností v mezipředmětových vztazích v přírodních vědách a napříč ŠVP zapojených škol v průřezových tématech environmentální výchovy
  • Možnost učení formou Games based learning

Aktivity projektu:
Možnosti implementace elektronických měřících souprav do výuky přírodovědných předmětů. Škola obdrží 3 měřící soustavy EdLab v hodnotě cca 150 000 Kč. Škola se stává pro naši oblast Centrem kolegiální podpory, v rámci kterého bude ve školním roce 2018/2019 docházet ke sdílení poznatků v rámci badatelské výuky, přírodních věd a využití měřících soustav.Sdílení zkušeností proběhne i na mezinárodní úrovni.