Podpora technických prací na ZŠ Morkovice

Dotace je poskytována na základě programu MaS05-19 Podpora vybavení dílen v základních školách.

Škola získala finanční podporu ze Zlínského kraje ve výši 80 000,- Kč.
Trvání projektu: 1.9.2019 - 31.7.2020

Účel dotace: Dotace bude použita na dovybavení stávající dílny základní školy. Kromě pil, svěráků, šroubováků, kleští, vrtáků a pájek je potřeba také dokoupit 6 kusů dílenských stolů (žákovských pracovišť). V této chvíli je stav sice únosný, ale ne plně vyhovující záměrům tohoto školního roku a do budoucna. V tomto školním roce pilotujeme nové volitelné předměty v 8. ročníku - Technické práce, Výtvarné práce a design. Po delší době se nám podařilo obnovit technický kroužek pro žáky 1. - 6. tříd. Standardně využíváme dílny v pracovních činnostech v 6. ročníku. Do budoucna plánujeme rozšířit možnost využití dílny i v rámci hodin pracovních činností na 1. stupni, potažmo rozšířit volnočasovou nabídku kroužků v této oblasti. Žáci i rodiče tuto možnost vítají.