Prváci v knihovně

V úterý 23. 4. 2024 byli žáci 1. tříd pozváni do knihovny, aby se dověděli, jak to v ní chodí. Paní knihovnice jim ukázaly, jak jsou knihy barevně označené podle žánrů a v které části knihovny se nacházejí. Děti potom splnily několik úkolů, na kterých dokázaly, že již umí téměř vše přečíst - hledaly slova k obrázkům zvířátek, skládaly z písmen jména pohádkových  postav, vybíraly písmena  k obrázkům různých předmětů a řadily k sobě protiklady. 

Děkujeme za pěkné povídání o knihách a těšíme se na Pasování na čtenáře, které nás čeká v červnu.