Liška Coco ve školní družině

V úterý 14. května jsme se sešli v tělocvičně a netrpělivě čekali na pana myslivce, který s sebou přivezl ochočenou lišku se jménem Coco. Nejdříve nám pan myslivec pověděl o lišce spoustu informací, zatímco liška čekala ve své přepravce. Poté liška Coco vyběhla mezi děti a zvědavě pobíhala po tělocvičně. My jsme si tak mohli Coco pořádně prohlédnout a nakonec i pohladit.

p. vych. Antonie Hrušáková