Rozpis prvnı́ho vyučovacı́ho týdne

Začínáme ve středu 1. 9. 2021

Středa 1. 9. 2021

Výuka od 7:55, konec vyučování dle rozpisu níže.
Tento den stráví žáci se svými třídními učiteli.
S sebou si žáci do školy vezmou aktovku na svěřené učebnice, psací potřeby, deníček na úkoly a přezůvky.

  1. vyučovací hodina: screeningové testování žáků
  2. hodina až do oběda dle rozpisu: informace, výběr učebnic, školní řád, poučení o bezpečnosti

Rozpis na oběd:

  • 11:00 – 2. ročníky
  • 11:15 – 3. ročníky
  • 11:30 – 4. ročníky
  • 11:45 – 5. ročníky
  • 12:00 – 6. ročníky
  • 12:15 – 7. ročníky
  • 12:30 – 8. ročníky
  • 12:45 – 9. ročníky

Po obědě žáci, kteří jsou přihlášeni do školní družiny, odchází do družin.
Od 5. ročníku mohou žáci po obědě do školního klubu (první den lze i bez přihlášky).

Od čtvrtku 2. 9. 2021 probíhá výuka dle rozvrhu.