Květná zahrada Kroměříž

I přes nepřízeň počasí – prší a je chladno, se malí prváci vydali na svůj první školní výlet. Cílem byla Květná zahrada a zde připravený výukový program pro zlepšení matematické gramotnosti. Po příjezdu jsme se posilnili svačinkami, které nám přichystaly maminky a už jsme šli za poznáváním.

Děti z 1.A začaly exkurzi vyprávěním o založení Květné zahrady. V plánu zahrady si vyhledaly geometrické tvary a pak si za pomoci tiskátek vytvořily svůj vlastní plán. Dále si prohlédly část zahrady s citroníky, zahrály si na sochy a na závěr si šly splnit přání k jednomu z rybníčků, kde plavala velká zlatá rybka.

Děti z 1.B třídy se nejprve dozvěděly něco z historie, seznamovaly se s Květnou zahradou za pomoci geometrických tvarů a odhalily to, že jedna z dominant Zahrady – Rotunda je postavena ve tvaru osmiúhelníku. Uvnitř rotundy se jednoduchou formou seznámily s Foucaultovým kyvadlem, které znázorňuje otáčení Země kolem její osy a prozkoumaly mnoho zajímavostí vnitřní výzdoby.

Závěr návštěvy Květné zahrady patřil zlatým rybám v jezírku s fontánkou. Výlet se vydařil a už hurá na oběd.

Žáci 1.A a 1.B, p. uč. Hana Vybíralová, p. uč. Hana Doleželová, p. asistentka Ivana Špatinová