Pokyny k případné distanční výuce

Pokud bude části třídy, celé třídě, několika třídám nebo i celé škole nařízená krajskou hygienickou stanicí karanténa, bude výuka probíhat distanční formou, která je pro žáky povinná. Hygienická opatření mohou nastat ze dne na den, proto věnujte, prosím, pozornost následujícím pokynům.

Distanční výuka bude organizována, zjednodušeně řečeno, takto: V elektronické žákovské knížce www.skolaonline.cz v sekci Úkoly najdete ke každému předmětu aktuální informace a zadané úkoly od vyučujících. Výuka bude dle možností a aktuálního rozsahu karantény probíhat v reálném čase on-line podle rozvrhu formou videokonference přes Moodle. O videokonferencích budou žáci rovněž informováni prostřednictvím Úkolů ve ŠkoleOnline.

Ujistěte se, prosím, že máte k dispozici své přihlašovací údaje do prostředí Moodle na adrese moodle.zsmorkovice.cz.

Žákům 1. ročníku budou přihlašovací údaje zaslány prostřednictvím elektronické žákovské knížky jejich zákonným zástupcům.

Žáci 2. až 9. ročníku mají své platné přihlašovací údaje již z loňského školního roku. Pokud jste přihlašovací údaje ztratili, pak si je můžete na stránce moodle.zsmorkovice.cz obnovit (nechat si zaslat nové heslo) nebo kontaktujte správce Moodlu pana Radka Strnadela na e-mailu radek.strnadel@zsmorkovice.cz. Klíče k zápisu do jednotlivých předmětů sdělíme žákům ve škole a zároveň je zašleme jim i jejich zákonným zástupcům prostřednictvím elektronické žákovské knížky.

Pokud v domácnosti nemáte možnost připojení na internet nebo nemáte PC, pak kontaktujte paní Kamilu Morongovou na e-mailu kamila.morongova@zsmorkovice.cz nebo na telefonech 725 514 905, nebo 573 370 023 klapka 051.

Mgr. Jana Teriaki, ředitelka školy