Dějepisné semináře rozvíjí kreativitu a historickou gramotnost

Dějepisné semináře jsou již delší dobu součástí výuku na naší škole. Nejsou to ledajaké hodiny. Více než kde jinde, se zde klade důraz na historickou gramotnost, na to, aby žáci pochopili historické souvislosti a dozvěděli se nové informace a vyzkoušeli si věci, na které není v normálních hodinách dějepisu prostor. V dějepisném semináři se snažíme o rozvoj kritického myšlení i kreativní stránky žáka. Jde o to, aby si jednotlivá období nebo události mohli spojit s tím, co si v hodinách dějepisného semináře prožili.

V šestých třídách si žáci zpracovali vlastní plakát na výstavu, nejprve si jej načrtli ručně, pak pracovali na počítači. V současné době dokončují model, který přibližuje archeologický výzkum a rekonstrukci pravěkého domu. V nejbližší době je čeká modelování Věstonické venuše z hlíny či Keltský horoskop.

V sedmých třídách jsme se věnovali středověké společnosti, kde si žáci nejprve napsali příběh rytíře či rytířky a následně si z kartonu zhotovili štít. Stranou nezůstali ani Vikingové, jejichž příběhy přiblížili pomocí komiksů. Velkou Moravu jsme si prožili díky hlaholici, se kterou svým spolužákům napsali vzkaz a už se mohou těšit na výrobu Svatováclavské koruny či modelování Golema z hlíny.

Novověké dějiny, které jsou v osnovách osmých tříd, byly prožity pomocí pracovního listu o otrokářství, komiksu k životu a dílu Jana Ámose Komenského, sledováním videa k historickému vývoji Terezína, jakožto města, které založil na počest své matky Josef II. Velká francouzská revoluce přinese výrobu kokardy.

V devátých třídách jsou témata zaměřená na totality, kdy jsme si přiblížili současné i historické totalitní režimy a každý žák si na základě svých znalostí a schopností vymyslel svůj totalitní stát s pravidly, symboly, vůdcem. Najdeme zde i momenty důležité pro naši minulost, jako jsou legionáři nebo vznik Československa. K legionářské tématice zpracovávali ve skupinách tzv. carský poklad a hledali odpověď na to, co s ním měli společného naši vojáci. Opomenuty nemohly zůstat česko-německé vztahy, které byly pro 20. století klíčové.

Mgr. Eva Najmanová