Jak překonat starosti ve škole aneb Etická dílna v 5.A

Je dobré chodit do školy? Proč si nemáme ubližovat? Jak se chovat, když mě někdo otravuje? Na tyto otázky, ale i spoustu dalších se nám snažila odpovědět paní lektorka tzv. Etických dílen v tematicky zaměřených dvou hodinách pod názvem: Jak překonat starosti ve škole?

Poslouchali jsme její povídání, hráli zajímavé hry a zhlédli vtipná i vážnější videa. Ale hlavně jsme hodně přemýšleli sami o sobě a také o svých spolužácích.

Co tedy dělat a jak se chovat, aby se nám spolu dobře žilo, abychom se na sebe do školy těšili? Řídit se některými z našich hesel: “Nedělej jiným to, co nechceš, aby oni činili tobě!” nebo-li: “Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi.” a především: “Odmítej zlo a konej dobro, hledej pokoj a usiluj o něj!”

 

Třída 5.A