Veřejná sbírka na zmírnění následků po požáru

Veřejná sbírka na zmírnění následků po požáru rodinného domu v Pačlavicích

Obec Pačlavice založila zvláštní účet na pomoc Laďce a její dceři Elišce. Jejich dům zasáhl v neděli 20. února silný požár, který se rychle šířil. Během okamžiku byly plameny v prostoru střechy, jež se později propadla. V době vzniku požáru byly obě v domě. Laďka utrpěla popáleniny a nadýchala se kouře, byla převezena do nemocnice na popáleninové oddělení. Laďka v posledních letech investovala do rekonstrukce domu nemalé finanční prostředky, které se během několika minut proměnily v popel. Se
svou dcerou přišla o střechu nad hlavou, o veškeré vybavení domu, oblečení atd. Nejen z tohoto důvodu bude každá finanční pomoc zaslaná na tento účet velice vítaná.

Číslo účtu, na které můžete poslat libovolný finanční dar je: 6182316379/0800

Děkuji všem, kteří chtějí a zároveň mají možnost pomoci rodině tuto situaci ulehčit a přispět k rychlejšímu návratu do normálního života, plného úsměvu a radosti.

 

Pavel Čech, starosta obce Pačlavice