Oslava Evropského dne hudební výchovy

Dne 14. 3. 2022 se Základní škola Morkovice připojila k evropskému projektu EuDaMuS k podpoře hudební výchovy v evropském vzdělávání, kdy k datu 15. 3. 2022 na školách po celé Evropě probíhají akce, které chtějí deklarovat, že i v dnešní době má hudební výchova své místo ve všeobecném vzdělávání, přináší mimo jiné estetický užitek a radost z aktivního muzicírování a hudby. Žáci 1. stupně se sešli na chodbě naší školy a za doprovodu žáků IX.C na nejrůznější hudební nástroje školního instrumentáře společně zazpívali píseň autorské dvojice Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka Není nutno. Ukázali jsme si také rodinu 5 druhů zobcových fléten od největší basové až po nejmenší sopraninovou. Druhý stupeň si projekt připomněl přímo v hodinách HV. Formu naší podpory jsme prezentovali 15. 3. 2022 při mezinárodní videokonferenci European Day of Music in School (EuDaMuS) a v databázi Společnosti pro hudební výchovu ČR.

Mgr. et Bc. Marie Sobotková, dipl. um.