Informace k úhradě poplatku za školní družinu

Dovolujeme si připomenout blížící se termín platby za školní družinu - konec měsíce listopadu.

Platby za školní družinu poukazujte pouze bezhotovostně na účet školy: 1483438369/0800.

Do zprávy pro příjemce napište: jméno žáka, třída, školní družina

Platba se bude provádět ve třech etapách:

  • září – prosinec: částka 400,- Kč do konce listopadu
  • leden – březen: částka 300,- Kč do konce února
  • duben – červen: částka 300,- Kč do konce května