Informace k úhradě poplatku za školní družinu

Platby za školní družinu poukazujte pouze bezhotovostně na účet školy: 1483438369/0800.

Do zprávy pro příjemce napište: jméno žáka, třída, školní družina

Platba se bude provádět ve třech etapách:

  • září – prosinec: částka 400,- Kč do konce listopadu
  • leden – březen: částka 300,- Kč do konce února
  • duben – červen: částka 300,- Kč do konce května

Poplatek za školní družinu je možné uhradit za celý školní rok jednorázově částkou 1000 Kč.