Žáci si vyzkoušeli interaktivní návštěvu Letů u Písku

V úterý 15. února byla pro žáky dějepisného semináře devátých tříd uspořádána na naší škole virtuální realita tzv. Cikánského tábora v Letech u Písku z období let 1942-1943.

Když se ohlédneme do minulosti, zjistíme, že tábor Lety byl zprvu trestní pracovní tábor a později také sběrný tábor během druhé světové války, zřízený na okraji obce Lety v dnešním okrese Písek. Oficiální označení tábora se v závislosti na jeho funkci měnilo. Tábor v Letech byl založen 8. srpna 1940 jako kárný pracovní tábor pro odsouzené vězně. Od 9. března 1942 byli ve sběrném táboře a od srpna 1942 v cikánském táboře v Letech vězněni lidé považovaní protektorátními úřady za Cikány, tedy především čeští Romové. Ti byli drženi za nelidských podmínek a většinou zde nebo později v jiných koncentračních táborech zahynuli. Vězni byli odtud posláni do vyhlazovacího tábora v Osvětimi.

Virtuální prohlídku bylo možné zrealizovat díky občanskému sdružení ROMEA, která ve spolupráci s Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze a na základě historického výzkumu a dobových svědectví vytvořila virtuální realitu. Tábor v Letech u Písku je jedním z prvních historických míst v České republice, které je zpracované ve virtuální realitě. Díky simulacím různých situací a intenzivnímu ponoření se do dobového prostředí je virtuální realita skvělý nástroj, jak děti zaujmout a vedle znalostí v nich prohloubit právě i empatii.

Úvodní část tříhodinového programu byla věnována představení si problematiky holokaustu nejen Židů, ale především Romů. Žáci pracovali ve skupinkách a měli si postupně osvojit jednotlivé informace k holokaustu Romů. Součástí pak byla právě již zmiňovaná interaktivní prohlídka tábora pomocí speciálních brýlí a programu. Žáci tuto zkušenost hodnotili vesměs pozitivně. Někteří se s ní setkali vůbec poprvé v životě.

Mgr. Eva Najmanová