První pomoc

Pár dní před koncem školního roku připravila paní učitelka Zdražilová se žáky třídy 9.A demonstrační ukázky první pomoci na stanovištích pro žáky třetího ročníku. Deváťáci nejdříve ukázali konkrétní ošetření při konkrétním zranění mladším spolužákům a pak už nechali třeťáky, aby si zkusili sami ošetřit raněného a už ,,jen“ mladším spolužákům asistovali a radili. Třeťáci moc děkují za skvěle připravenou hodinu, kterou si náležitě užili a ještě k tomu se mnohé naučili!

 

 

 

 

 

Mgr. Lucie Dopitová